HOME  |  Wonen & Leven  |  Dossier De Heus

Dossier De Heus

Aanzicht De Heus in Maasbracht

In Maasbracht ligt het bedrijf De Heus Diervoeders BV. Oorspronkelijk was de locatie in eigendom van Landbouwbelang. In 2012 is het bedrijf verkocht aan De Heus. Het bedrijf produceert veevoederproducten in verschillende samenstellingen. Bij de productie van veevoeder komt geur vrij. Om de geurbelasting voor de omgeving te verminderen, heeft De Heus in 2015 een installatie geplaatst. Deze Aerox-installatie verwijdert een gedeelte van de geur voordat deze naar buiten komt. Toch wordt in Maasbracht, Wessem en omgeving nog regelmatig geuroverlast ervaren.

De Heus, de provincie Limburg en de gemeente Maasgouw werken samen om de geuroverlast voor de omgeving zoveel mogelijk terug te brengen. De Heus omdat zij ‘een goede buur’ wil zijn voor de bewoners in de directe omgeving. De provincie Limburg als bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. De gemeente vanwege het welzijn en het woongenot van de burgers van de gemeente Maasgouw.

Contact

Op deze pagina vindt u informatie over het dossier De Heus. Indien u naar aanleiding van deze pagina vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op met de gemeente Maasgouw. Dat kan via telefoonnummer (0475) 85 25 00 of via info@gemeentemaasgouw.nl.

Geuroverlast melden

Als u geuroverlast ondervindt, dan kunt u een melding indienen bij de provincie Limburg. Via het volgende digitale formulier kunt u uw klacht doorgeven: Digitaal Milieuklachtenformulier. U kunt ook de Milieuklachtentelefoon bellen (24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend): (0251) 260214.

Onderstaand vindt u in chronologische volgorde artikelen met informatie over het dossier De Heus. 

 • 160 zienswijzen en bezwaren ingediend tegen ontwerpvergunning De Heus / Vragen in Provinciale Staten

  Tegen de ontwerpvergunning van de provincie Limburg voor diervoederbedrijf De Heus in Maasbracht zijn 160 zienswijzen en bezwaren ingediend. Naast de zienswijze van de gemeente Maasgouw is er een zienswijze door De Heus zelf ingediend. De zienswijzen en de bezwaren zijn afkomstig van inwoners uit Maasbracht en omgeving.

 • Zienswijze gemeente Maasgouw op ontwerpvergunning De Heus

  De gemeente Maasgouw heeft op donderdag 3 november 2016 een zienswijze verstuurd op de ontwerpvergunning voor De Heus Diervoeders Maasbracht. De zienswijze is ingediend omdat de gemeente het niet eens is met de ontwerpvergunning die de provincie Limburg heeft opgesteld.

 • Toelichting procedure vergunningverlening en zienswijzen

  De provincie Limburg heeft op basis van de vergunningaanvraag een ontwerpvergunning opgesteld. 

 • Ontwerpvergunning Revisievergunning De Heus

  Op 28 september 2016 heeft de provincie Limburg met een publicatie in 1Maasgouw laten weten dat de ontwerpvergunning ter inzage ligt van 28 september tot en met 8 november 2016. De publicatie is ook te vinden op de website van de provincie Limburg

 • Advies gemeente Maasgouw op vergunningaanvraag De Heus

  De gemeente Maasgouw heeft bij de provincie Limburg adviezen kenbaar gemaakt over de vergunningaanvraag van De Heus. De gemeente heeft deze adviezen gegeven omdat zij vragen en opmerkingen heeft over de aanvraag. Zij vindt de uitgangspunten van de aanvraag niet duidelijk. Daarom vraagt zij aan de provincie Limburg om bij de behandeling van de aanvraag rekening te houden met de adviezen.

 • Vergunningaanvraag De Heus

  Op 24 december 2015 heeft De Heus een revisievergunning aangevraagd bij de provincie Limburg. Op het aanvraagformulier heeft De Heus aangegeven de vergunning aan te vragen voor “de verhoging van de productiecapaciteit en diverse andere wijzigingen binnen de inrichting”. De aanvraag bestaat uit het aanvraagformulier en een groot aantal bijlagen. U kunt de aanvraag en de bijlagen hier lezen.

 • Geuroverlast in Maasbracht en omgeving

  De gemeente ontvangt veel klachten over geuroverlast in met name Maasbracht en Wessem. Ook zijn er, afhankelijk van de windrichting, klachten ontvangen uit Heel en Beegden. De klachten hebben betrekking op een vieze geur, deze wordt beschreven als een weeïge visgeur, de geur van diervoeder.

Archief