HOME  |  Wonen & Leven  |  Dorpskernen  |  Linne

Linne

Natuurliefhebbers kunnen in Linne heerlijk fietsen en wandelen in de Linnerweerd. In deze betrekkelijk ongeschonden uiterwaarden komen zeldzame planten en dieren voor. Zo bloeit de rozerode dagkoekoeksbloem er en zitten er kamsalamanders, de grootste watersalamander van Nederland. De uiterwaarden worden doorsneden door het riviertje de Vlootbeek.

De monumentale landgoederen, Kasteel ‘t Huys Heysterum en Landgoed Ravenburg, weilanden met populieren en rijen beuken bepalen verder het landschap. Ook de stuw, de waterkrachtcentrale en de vistrappen aan de oever van de Maas zijn bezienswaardig.

Linne is ook bekend om haar aspergevelden. De wat hogere ligging op een laag terras vrijwaart het dorp van overstromingen van de Maas. De eerste gegevens van Linne zijn bekend uit het jaar 943.