HOME  |  Wonen & Leven  |  Digitale nieuwsbrief  |  Nieuwsbrief  |  Nieuwsbrief 6 februari 2020

Nieuwsbrief 6 februari 2020

Handige links

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de wekelijkse digitale nieuwsbrief van de gemeente Maasgouw.

Vergadering raadscommissie

In het gemeentehuis in Maasbracht vindt op dinsdag 11 februari de commissievergadering van de gemeente Maasgouw plaats. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

lees verder

Alzheimer Café binnenkort in Maasgouw!

Het aantal inwoners met dementie neemt naar verwachting de komende jaren toe. Ook in Maasgouw. De verwachting is dat het aantal inwoners met dementie in 2025 met 26% stijgt. Daarom willen we in Maasgouw starten met een Alzheimer Café.

lees verder

You Tube serie ‘Waat is Vastelaovend?’

Waar komt vastelaovend vandaan en waarom wordt het gevierd? Dat wordt weergegeven in de 3-delige YouTube serie ‘Waat is Vastelaovend?’.

lees verder

Voorleesvrijwilliger in een gezin

Het Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw is op zoek naar een voorleesvrijwilliger die één keer per week (op een vaste middag of avond) voorleest bij een gezin in de buurt. Het is de bedoeling dat de vrijwilliger 20 weken beschikbaar is.

lees verder

Verward gedrag maar niet acuut? Bel het advies- en meldpunt!

Iedereen komt ze in de omgeving wel eens tegen: mensen met verward gedrag. In veel gevallen zijn de zorgen niet dringend. Soms is het wenselijk om informatie te krijgen of advies in te winnen. Hiervoor komt er in 2020 een landelijk meldpunt. In afwachting hiervan is bij het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) Midden-Limburg per 1 februari 2020 een advies- en meldpunt opgericht voor niet-dringende meldingen uit Midden-Limburg.

lees verder

Uitnodiging vervolgbijeenkomst lokaal sportakkoord

De gemeente Maasgouw organiseert een vervolgbijeenkomst over het lokaal sportakkoord. Heb jij ideeën om nog meer mensen in Maasgouw aan het sporten en bewegen te krijgen? Wil je je inzetten voor de toekomst van sport in Maasgouw? Of wil je als sport- en beweegaanbieder, school of (maatschappelijke) organisatie een bijdrage leveren aan een gezond en energiek Maasgouw? Denk, praat en beslis dan mee op woensdag 19 februari!

lees verder

Toneel in theater Radijs in Beegden

In het kader van 75 jaar bevrijding worden twee toneelstukken opgevoerd met het thema 'Bevrijd en dan.......'

lees verder

Geslaagde eerste meedenkavond Piahoeve

Afgelopen maandag was de eerste meedenkavond voor de nieuwe inrichting van De Piahoeve in Heel. De Piahoeve is een prachtige buitenruimte waar kinderen uit Heel en bewoners van St. Anna regelmatig spelen en ontspanning zoeken. Het gebied is toe aan een opfrisbeurt, zodat het een nog fijnere omgeving wordt. Om te kunnen komen tot een nieuwe inrichting van het gebied, riepen we mensen op om mee te denken en hun ideeën aan te dragen. Afgelopen maandag brachten zo’n 20 meedenkers hun ideeën en wensen in.

lees verder

Deel kunstcollectie wordt afgestoten

De gemeente beschikt over diverse kunstwerken, zoals schilderijen en tekeningen. Voor sommige kunstwerken is er helaas geen plaats meer en die moeten we afstoten.

lees verder

Aangepaste openingstijden Carnaval

Tijdens Carnaval gelden er aangepaste openingstijden voor het gemeentehuis in Maasbracht. Deze tijden gelden ook voor het Sociaal Wijkteam.

lees verder

Van grasveld tot voormalig kasteeldomein: Walburg herleeft!

Er wordt volop gewerkt aan het project 'Kasteeldomein Walburg'. Per dag worden de verrassende contouren van de voormalige gebouwen zichtbaarder gemaakt. Sinds de eerste schop in de grond ging begin januari, verandert het ruige grasveld in hoog tempo in een imponerend kasteeldomein. Het bouwterrein is nu nog niet voor publiek toegankelijk. Dat is na afronding van de terreinwerkzaamheden wel mogelijk.

lees verder