HOME  |  Wonen & Leven  |  Digitale nieuwsbrief  |  Nieuwsbrief  |  Nieuwsbrief 17 november

Nieuwsbrief 17 november

Handige links

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de wekelijkse digitale nieuwsbrief van de gemeente Maasgouw.

Thuisquarantaine of somber vanwege corona?

Bent u somber of gespannen door het coronavirus? Praat er samen over met mensen in uw omgeving. Of bel één van de hulplijnen om te praten over uw angstige gevoelens. U kunt ook terecht bij het Steunpunt Coronazorgen.

lees verder

Overzicht aanplakborden voor politieke partijen

Vanaf 25 januari 2021 kan er geplakt worden door de politieke partijen. In de bijlage is het overzicht met aanplakborden te vinden.

lees verder

Regel zaken met de gemeente via gemeentemaasgouw.nl

Wij hebben meldingen ontvangen over websites van commerciële partijen die u helpen bij het regelen of aanvragen van zaken bij de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanvragen van een uittreksel uit de basisregistratie personen of het maken van een afspraak. De gemeente Maasgouw heeft niets met deze websites te maken. Wij adviseren u dan ook om zaken met de gemeente rechtstreeks via www.gemeentemaasgouw.nl te regelen.

lees verder

Dijkversterking Thorn - Wessem ter inzage

Het voorkeursalternatief met de milieueffectrapportage fase 1 van dijkversterking Thorn - Wessem ligt vanaf dinsdag 17 november t/m 28 december 2020 ter inzage. Tijdens de ter inzageperiode kan formeel op de stukken worden gereageerd met een zienswijze.

lees verder

Sub­si­die­re­ge­ling Bran­ding Lim­burg: zet jij Lim­burg op de kaart?

De Provincie Limburg is op zoek naar projecten en initiatieven die Limburg op de kaart zetten als een mooie en veilige plek om te bezoeken, zodra de corona-situatie dat weer toelaat.

lees verder

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Woningeigenaren in Maasgouw kunnen eenmalig 70 euro subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. Het gaat dan om een tegemoetkoming in bijvoorbeeld de aanschaf van een waterbesparende douchekop, leidingisolatie, radiatorfolie, radiatorventilator of een CV-inregelkit. Een combinatie van verschillende maatregelen mag ook.

lees verder

Agenda vergadering raadscommissie (1 december)

Op dinsdag 1 december 2020 vindt in het gemeentehuis in Maasbracht de vergadering van de raadscommissie plaats. De commissievergadering is openbaar en is ook te volgen via de link ‘Raadsvergaderingen Maasgouw’. Ook kunt u hier na de commissievergadering de video-opnames terugkijken. Naast de vaste vergaderonderdelen, worden de volgende agendapunten behandeld.

lees verder

Verkeersbesluiten

De volgende verkeersbesluiten zijn op 6 november genomen:

  • Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen aan de Raadhuisstraat in Maasbracht voor het opladen van elektrische auto’s.
  • Het nemen van een aantal verkeersmaatregelen in verband met de reconstructie Eind te Thorn, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer.

lees verder