HOME  |  Wonen & Leven  |  Dienstverlening  |  Collegebesluit over financiële gevolgen coronacrisis

Collegebesluit over financiële gevolgen coronacrisis

Het college heeft op 30 juni besloten om in haar rol als verhuurder de huur aan sportaccommodaties en voor de terrassen voor de maanden maart, april en mei kwijt te schelden. Tevens is er een mogelijkheid tot uitstel van betaling voor bedrijven als zij dit kenbaar maken bij de gemeente.

De musea in de gemeenten worden voor de maanden maart, april en mei gecompenseerd in het inkomstenverlies aan entreegelden als gevolg van de noodgedwongen sluiting. Evenementenorganisaties die in aanmerking komen voor een evenementensubsidie voor een evenement dat geen doorgang heeft kunnen vinden, worden indien zij reeds aantoonbaar kosten hebben gemaakt hierin voor 50 procent gecompenseerd. Voor de accommodaties met een gemeenschapsfunctie wordt maatwerk geleverd. Tenslotte is ten aanzien van belastingen besloten om uitstel van betaling mogelijk te maken, maar is er geen sprake van kwijtschelding.

De raadsleden zijn door middel van een raadsinformatiebrief van dit besluit op de hoogte gebracht.