HOME  |  Wonen & Leven  |  Coronavirus  |  Videoboodschappen en columns  |  Column Math Wilms: Mooi om te zien welke initiatieven er ontstaan

Column Math Wilms: Mooi om te zien welke initiatieven er ontstaan (04-06-2020)

Als het even kan maak ik samen met Lilian dagelijks een wandeling met een vast rondje rondom de kern Maasbracht. Lopend langs de voormalige voetbalvelden van SC Brachterbeek, zien we twee groepen fanatiek sporten. Eenzelfde beeld zien we ook een stuk verderop, bij het grasveld aan de Tipstraat. Het zijn zaalsportverenigingen(!) die nu buiten aan het sporten zijn. Als sportliefhebber krijg ik extra energie als ik actieve sporters zie. Maar nu nog meer! Mooi om te zien hoe organisaties creatief aan de slag gaan om toch dat te doen waar ze voor ‘op aard zijn’. En zeker zo mooi om te zien hoe de deelnemers, gedisciplineerd, de anderhalvemeter-maatregel in acht nemen.    

De coronacrisis brengt veel ellende met zich mee. De vele zieken, de druk op de zorg, ondernemers die het onvoorstelbaar zwaar hebben. Kinderen die niet naar school of naar de opvang mochten, velen die in eenzaamheid hun dagen/weken moeten doorbrengen.

Maar…… ik zie ook vele mooie gebeurtenissen. Ik ben echt verrast over de wijze waarop ‘de’ samenleving met deze crisis omgaat. Mijn moeder is lid van enkele verenigingen, die hoofdzakelijk ontmoetingsactiviteiten organiseren. Die gaan helaas niet door, maar in plaats daarvan ontvangt zij -met regelmaat- brieven met positieve en bemoedigende woorden. De hierboven genoemde voorbeelden zijn er slechts enkelen van velen. Het is fijn om te zien hoe onze inwoners aandacht voor elkaar hebben en rekening houden met elkaar. En welke mooie initiatieven ontstaan om mensen die het moeilijk hebben extra steun te bieden. Als u hulp nodig heeft kunt u ook nog altijd een beroep doen op ons Sociaal wijkteam.

Langzamerhand druppelen ook de positieve berichten via TV en radio binnen. 1 Juni gingen de terrassen open; en dat is vrijwel zonder excessen verlopen. Mooi om te horen is ook dat er, tijdens deze crisisperiode, een groter vertrouwen in de overheid is.

Elke crisis biedt momenten van bezinning en kan een kruispunt zijn waarop nieuwe wegen ingeslagen worden. Laten we er samen voor zorgen dat we, ook na de crisis, de vele positieve elementen vasthouden!

Math Wilms