HOME  |  Wonen & Leven  |  Coronavirus  |  Videoboodschappen en columns  |  Boodschap burgemeester Stef Strous

Boodschap burgemeester Stef Strous (29-05-2020)

Burgemeester Stef Strous heeft naar aanleiding van het coronavirus een (video)boodschap voor alle inwoners van Maasgouw. 

Videoboodschap

Boodschap burgemeester Stef Strous

Beste inwoners van Maasgouw, goedendag,

Onze samenleving en economie komen langzaam maar zeker weer tot leven.  

De premier zei vorige week: “De versoepelde maatregelen hebben we met elkaar verdiend, door de regels goed na te leven”

Maandag 1 juni, tweede Pinksterdag, mogen onze terrassen weer open. Horecaondernemers krijgen van de gemeente meer ruimte. Dit is fijn voor de horeca én voor ons. Op gepaste afstand kunnen we met vrienden weer een glaasje drinken. Velen met mij kijken ernaar uit.

Op dinsdag 2 juni kunnen de scholieren weer naar de middelbare school. Eindelijk weer de klasgenoten zien! Natuurlijk met inachtneming van de basisregels.

Ook bij onze zorginstellingen is enig contact weer mogelijk. Na maanden ontstaat er nu gelukkig wat ruimte. Nog niet zoals we gewend waren, maar het is een heel belangrijke stap in het kunnen samenzijn met dierbaren.

De zwembaden zijn weer open, we kunnen weer buiten sporten en u kunt weer boeken lenen in de bieb.

Boodschappen hebben we gelukkig gewoon kunnen blijven doen. De winkeliers hebben alle maatregelen getroffen die nodig zijn. Het is aan ons om de regels te blijven opvolgen. Dus ga niet in het gangpad in de winkel kletsen met bekenden. Maar buiten, op anderhalve meter.

Het college van burgemeester en wethouders ziet dat veel ondernemers en werknemers het moeilijk hebben. Voor velen is het nog niet toegestaan om binnen te starten, zoals bij de sportscholen. Gelukkig is er voor anderen al wel perspectief. De kappers en pedicures bieden hun diensten weer aan. Restaurants en cafés mogen weer open.

Na 1 juli zijn georganiseerde samenkomsten tot 100 personen weer toegestaan. Hoe dit precies vorm krijgt, is nu nog niet bekend. Evenementen blijven nog uitgesloten.

Veel culturele verenigingen, sportverenigingen en stichtingen vormen het cement in onze samenleving. Zij denken nu na hoe ze weer invulling kunnen geven aan hun activiteiten. De oplossingen liggen niet zomaar voor het oprapen. U kunt contact met ons opnemen voor vragen en suggesties.

Als college benaderen wij de coronacrisis integraal, in samenhang. Wij staan volop in contact met inwoners, bedrijven en instellingen. We streven ernaar zo helder mogelijk aan te geven wat wel en niet kan en mag. We leggen vervolgens veel verantwoordelijkheid bij u zelf neer, zoals dat past binnen onze gemeente. Als het echt nodig is gaan we handhaven.

Dames en heren, jongens en meisjes, wij zijn positief over hoe wij samen invulling geven aan de crisis. Het typeert ons dat wij vanuit saamhorigheid incasseren, creatief zijn en tot oplossingen komen.  

Samen op weg naar een krachtig en vitaal Maasgouw!