HOME  |  Wonen & Leven  |  Coronamaatregelen  |  Coronamaatregelen vanaf 13 oktober

Coronamaatregelen vanaf 13 oktober

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Door de overheid zijn een aantal maatregelen afgekondigd. Hieronder vindt u een aantal links en downloads met alle maatregelen en uitleg hierop. 

Het persbericht is hier te lezen

Het persbericht in eenvoudige taal is hier te lezen. Hier vind je de nieuwe maatregelen in eenvoudige taal en in 13 verschillende talen.

Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Met deze informatie kunnen signalen van oplevingen worden opgepikt. Zo kunnen maatregelen genomen worden om het virus te stoppen.

Het coronadashboard voor veiligheidsregio Noord-Limburg is hier te bekijken

Het coronadashboard voor gemeente Maasgouw is hier te bekijken

Download hieronder een overzicht van de maatregelen