HOME  |  Wonen & Leven  |  Corona

Maatregelen voor ondernemers en verenigingen

Maatregelen die specifiek gericht zijn op ondernemers en verenigingen binnen de gemeente vindt u hier.

 • Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

  (22-01-2021)

  Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. 

  Lees verder
 • Algemene vragen over het steunpakket en regelingen

  (14-01-2021)

  In de persconferentie van 12 januari heeft het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket aangekondigd. Momenteel bekijkt het kabinet wat hiervoor nodig en mogelijk is.

  Lees verder
 • Handige links voor ondernemers en sportverenigingen

  (05-01-2021)

  Voor ondernemers en sportverenigingen gelden sinds de lockdown van 15 december een aantal regels. Op die regels zijn uitzonderingen voor bepaalde beroepen en organisaties. Die lijsten van de rijksoverheid zijn hier bij elkaar te vinden.

  Lees verder
 • Overzicht steun- en herstelpakket voor ondernemers

  (15-12-2020)

  De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom is er een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en biedt ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen.

  Lees verder
 • Informatie voor ondernemers en bedrijven

  (20-11-2020)

  De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen raken veel ondernemers. Sommige bedrijven liggen volledig stil; bij andere bedrijven gaan de zaken op een lager pitje of met aanpassingen door. Ook de duur van de periode brengt voor onze ondernemers veel onzekerheid met zich mee.

  Lees verder
 • Steun onze ondernemers - koop lokaal!

  (19-11-2020)

  Veel  ondernemers in Maasgouw hebben het moeilijk op dit moment. De impact van de coronamaatregelen is groot. Horecabedrijven in Maasgouw hebben hun restaurant  of café moeten sluiten. Winkeliers missen omzet omdat inwoners vaker thuis blijven of meer online bestellen.

  Lees verder
 • Sint Maarten en Sinterklaasintochten niet toegestaan

  (04-11-2020)

  Door de Veiligheidsregio Limburg Noord is besloten dat (alternatieve) Sinterklaasactiviteiten en activiteiten rondom Sint Maarten dit jaar niet zijn toegestaan. 

  Lees verder
 • Tozo-regeling verlengd van 1 oktober tot 1 april 2021 (Tozo-3)

  (06-10-2020)

  Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen en het voortbestaan van veel ondernemers en bedrijven onder druk. Zoals bekend voorziet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud van zelfstandig ondernemers als hun (gezins-)inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook voorziet Tozo in een lening bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. 

  De regeling Tozo-2 liep tot 1 oktober 2020 en is nu verlengd tot 1 april 2021 (Tozo-3). De gemeente voert deze regeling uit.

  Lees verder
 • Evenementenbeleid en corona

  (10-07-2020)

  Het Regionaal Beleids Team van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (met hierin alle burgemeesters van deze regio) heeft op woensdag 8 juli besloten om tot een regionale werkwijze voor evenementen te komen. In lijn met de landelijke aanwijzing en noodverordening is een proces beschreven om de aanvraag en invulling van evenementen in Limburg-Noord te beoordelen. Tevens is een multidisciplinair adviesteam COVID-19 samengesteld. Dit team gaat dit proces ondersteunen en werkt nauw samen met de gemeenten en lokale partijen. Vanaf heden gaat deze werkwijze in. 

  Lees verder
 • Inspiratieplatform voor toeristische ondernemers

  (08-07-2020)

  Maandag 29 juni werd het inspiratieplatform inspirerendlimburg.nl gelanceerd. Ondernemers in de toeristische sector en de horeca zijn hard getroffen door de coronacrisis. Tegelijkertijd ontstaan er veel mooie nieuwe ideeën en initiatieven die de veerkracht van de sector en haar ondernemers toont.

  Lees verder
 • Aanvragen tegemoetkoming TOFA vanaf maandag 22 juni

  (22-06-2020)

  Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA.

  Lees verder
 • Tozo-regeling verlengd van 1 juni tot 1 oktober 2020

  (08-06-2020)

  Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen en het voortbestaan van veel ondernemers en bedrijven onder druk. Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers te helpen: de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De gemeente voert deze regeling uit.

  Lees verder
 • Website Mijn coronaprotocol

  (08-06-2020)

  Ondernemen in een 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Het is belangrijk dat zij hierbij ook werknemers betrekken, bijvoorbeeld via de vakbonden. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden.

  Lees verder
 • Verenigingssubsidies 2021 e.v. jaren

  (27-05-2020)

  Volgens de geldende procedure zou de subsidieaanvraag voor de jaren 2021 en 2022 voor 1 juni 2020 moeten worden ingediend. Deze termijn is niet meer haalbaar. Wij beseffen dat het voor verenigingen/organisaties in de huidige situatie vrijwel onmogelijk is om deze termijn aan te houden, maar ook een verlenging zou op dit
  moment niet de oplossing zijn.

  Lees verder
 • Overzicht financiële regelingen

  (30-04-2020)

  De Rijksoverheid heeft een handige tabel opgesteld van de regelingen uit het noodpakket banen en economie van het kabinet. Je kunt deze tabel bekijken op de website van de Rijksoverheid.

 • Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

  (29-04-2020)

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen.

  Lees verder
 • Maatregelen en hulp voor ondernemers

  (23-03-2020)

  Door alle maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, staat het inkomen en het voortbestaan van veel ondernemingen onder druk. Dit geldt ook voor veel ZZP’ers.

  Lees verder