HOME  |  Wonen & Leven  |  Corona

Maatregelen voor ondernemers en verenigingen

Maatregelen die specifiek gericht zijn op ondernemers en verenigingen binnen de gemeente vindt u hier.

 • Mogelijkheden voor ondernemers

  (20-09-2021)

  De coronasteunmaatregelen eindigen per 1 oktober 2021. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Naast deze steunmaatregelen zijn er echter nog andere manieren waarin wij als gemeente Maasgouw u als ondernemer kunnen ondersteunen. Deze mogelijkheden lopen ook na 1 oktober door.  

  Lees verder
 • Coronaregels evenementen aangepast

  (16-08-2021)

  Eendaagse (zakelijke) evenementen en meerdaagse (zakelijke) evenementen zonder overnachting mogen onder voorwaarden doorgaan. Meerdaagse (zakelijke) evenementen met  overnachting zijn tot en met 19 september 2021 niet mogelijk.

  Lees verder
 • Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) verlengd

  (20-07-2021)

  Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen. Veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen nu minder inkomen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun noodzakelijke kosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK. De Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) kon aangevraagd worden voor de maanden januari tot en met juni 2021. De regeling is nu verlengd voor de maanden juli, augustus en september 2021.

  Lees verder
 • TOZO-5 verlengd van 1 juli tot en met 30 september 2021

  (01-07-2021)

  Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen en het voortbestaan van veel ondernemers en bedrijven onder druk. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud van zelfstandig ondernemers als hun (gezins-)inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook voorziet Tozo in een lening bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. 

  Lees verder
 • Voorwaarden openen buitenterrassen

  (21-05-2021)

  De terrassen van eet- en drinkgelegenheden mogen sinds 28 april weer open. Er gelden wel voorwaarden voor het openen van een terras.

  Lees verder
 • Wilt u een evenement organiseren?

  (07-04-2021)

  Momenteel is het organiseren van evenementen vanwege de coronaregels verboden. Wel merken we dat veel organisatoren graag een evenement later dit jaar willen organiseren. Die evenementen worden vaak afgewezen, omdat nu nog niet bekend is onder welke voorwaarden evenementen wél georganiseerd mogen worden.

  Lees verder
 • Verruiming van terrassen

  (29-03-2021)

  Ook het aankomend terrasseizoen mogen Maasgouwse horecaondernemers hun terrassen verruimen. Het college van b&w nam dit besluit vooruitlopend op het komende terrasseizoen en de mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen door het kabinet. Met ruimere terrassen is het makkelijker om de 1,5 meterregel te hanteren, zonder dat ondernemers moeten korten in het aantal zitplaatsen op hun terras.

  Lees verder
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (maart 2021)

  (24-03-2021)

  De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ondersteunt bedrijven en zelfstandigen om hun vaste lasten te betalen. 

  Lees verder
 • Kabinet breidt coronasteun ondernemers verder uit

  (15-03-2021)

  Ondernemers die hun zaak door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien, krijgen in het tweede kwartaal van 2021 een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL). Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten het subsidiepercentage voor de TVL te verhogen naar 100%. Ook breidt het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit met nog eens 130 miljoen euro.

  Lees verder
 • Maasgouw compenseert horeca, gemeenschapshuizen, sportverenigingen en musea

  (15-02-2021)

  Door de tweede lockdown hebben horeca, gemeenschapshuizen en musea opnieuw hun deuren moeten sluiten. Ook activiteiten van verenigingen kunnen niet op de normale manier doorgaan. Hierdoor lopen zij inkomsten en omzet mis. Gemeente Maasgouw heeft besloten om horeca, gemeenschapshuizen, verenigingen en musea ook tijdens de tweede lockdown te compenseren.

  Lees verder
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  (12-02-2021)

  Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

  Lees verder
 • Noodlijn voor ondernemers

  (04-02-2021)

  De coronacrisis vraagt al lange tijd veel van iedereen, maar met name van ondernemers. De druk op je financiën, je personeel en ook op je persoonlijke situatie is groot. Het voelt soms alsof je schreeuwt om hulp en geen antwoord krijgt, maar tegelijk wel alle ballen de lucht in moet houden. Daarom is er een MKB-noodlijn gestart.

  Lees verder
 • Wonen, werken of ondernemen over de grens?

  (03-02-2021)

  Woont, werkt of onderneemt u over de grens? Bent u (ex)grensarbeider, student of werkgever? Dan is het GrensInfoPunt van de euregio rijn-maas-noord graag uw informatiepartner. Ook voor vragen over corona.

  Lees verder
 • Hulp voor ondernemers

  (28-01-2021)

  Ondernemers hebben het niet makkelijk in deze tijd. Daarom zijn er hier een aantal lokale suggesties, cursussen en initiatieven op een rij gezet om ondernemers te steunen.

  Lees verder
 • Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

  (22-01-2021)

  Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. 

  Lees verder
 • Algemene vragen over het steunpakket en regelingen

  (14-01-2021)

  In de persconferentie van 12 januari heeft het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket aangekondigd. Momenteel bekijkt het kabinet wat hiervoor nodig en mogelijk is.

  Lees verder
 • Handige links voor ondernemers en sportverenigingen

  (05-01-2021)

  Voor ondernemers en sportverenigingen gelden sinds de lockdown van 15 december een aantal regels. Op die regels zijn uitzonderingen voor bepaalde beroepen en organisaties. Die lijsten van de rijksoverheid zijn hier bij elkaar te vinden.

  Lees verder
 • Overzicht steun- en herstelpakket voor ondernemers

  (15-12-2020)

  De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom is er een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en biedt ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen.

  Lees verder
 • Informatie voor ondernemers en bedrijven

  (20-11-2020)

  De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen raken veel ondernemers. Sommige bedrijven liggen volledig stil; bij andere bedrijven gaan de zaken op een lager pitje of met aanpassingen door. Ook de duur van de periode brengt voor onze ondernemers veel onzekerheid met zich mee.

  Lees verder
 • Steun onze ondernemers - koop lokaal!

  (19-11-2020)

  Veel  ondernemers in Maasgouw hebben het moeilijk op dit moment. De impact van de coronamaatregelen is groot. Horecabedrijven in Maasgouw hebben hun restaurant  of café moeten sluiten. Winkeliers missen omzet omdat inwoners vaker thuis blijven of meer online bestellen.

  Lees verder
 • Sint Maarten en Sinterklaasintochten niet toegestaan

  (04-11-2020)

  Door de Veiligheidsregio Limburg Noord is besloten dat (alternatieve) Sinterklaasactiviteiten en activiteiten rondom Sint Maarten dit jaar niet zijn toegestaan. 

  Lees verder
 • Evenementenbeleid en corona

  (10-07-2020)

  Het Regionaal Beleids Team van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (met hierin alle burgemeesters van deze regio) heeft op woensdag 8 juli besloten om tot een regionale werkwijze voor evenementen te komen. In lijn met de landelijke aanwijzing en noodverordening is een proces beschreven om de aanvraag en invulling van evenementen in Limburg-Noord te beoordelen. Tevens is een multidisciplinair adviesteam COVID-19 samengesteld. Dit team gaat dit proces ondersteunen en werkt nauw samen met de gemeenten en lokale partijen. Vanaf heden gaat deze werkwijze in. 

  Lees verder
 • Inspiratieplatform voor toeristische ondernemers

  (08-07-2020)

  Maandag 29 juni werd het inspiratieplatform inspirerendlimburg.nl gelanceerd. Ondernemers in de toeristische sector en de horeca zijn hard getroffen door de coronacrisis. Tegelijkertijd ontstaan er veel mooie nieuwe ideeën en initiatieven die de veerkracht van de sector en haar ondernemers toont.

  Lees verder
 • Website Mijn coronaprotocol

  (08-06-2020)

  Ondernemen in een 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Het is belangrijk dat zij hierbij ook werknemers betrekken, bijvoorbeeld via de vakbonden. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden.

  Lees verder
 • Verenigingssubsidies 2021 e.v. jaren

  (27-05-2020)

  Volgens de geldende procedure zou de subsidieaanvraag voor de jaren 2021 en 2022 voor 1 juni 2020 moeten worden ingediend. Deze termijn is niet meer haalbaar. Wij beseffen dat het voor verenigingen/organisaties in de huidige situatie vrijwel onmogelijk is om deze termijn aan te houden, maar ook een verlenging zou op dit
  moment niet de oplossing zijn.

  Lees verder
 • Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

  (29-04-2020)

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen.

  Lees verder