HOME  |  Wonen & Leven  |  Corona  |  Maatregelen voor ondernemers en verenigingen  |  Wilt u een evenement organiseren?

Wilt u een evenement organiseren? (07-04-2021)

Momenteel is het organiseren van evenementen vanwege de coronaregels verboden. Wel merken we dat veel organisatoren graag een evenement later dit jaar willen organiseren. Die evenementen worden vaak afgewezen, omdat nu nog niet bekend is onder welke voorwaarden evenementen wél georganiseerd mogen worden.

Advies: dien nog geen aanvragen in

Zolang de regels en voorwaarden rondom het organiseren van evenementen onduidelijk zijn, geven we veel organisatoren het advies om nog geen aanvraag in te dienen. Als gemeente kunnen we de aanvragen nog niet toetsen en daarom moeten we het toekennen van een vergunning helaas vaak weigeren.

Datum vastleggen voor een evenement

Bij het vastleggen of verplaatsen van een datum voor een evenement, zal gekeken worden of dit lokaal of regionaal voor knelpunten kan zorgen. Denk hierbij aan capaciteitsproblemen van toezichthouders of hulpdiensten. Daarom kunnen we helaas op voorhand geen garanties geven worden voor het afgeven van een vergunning op de gevraagde datum.

Dien uw aanvraag volledig in

Zodra het weer toegestaan is om (eventueel onder voorwaarden) evenementen te organiseren, dan verwachten wij dat in een korte tijd veel vergunningsaanvragen binnenkomen. Onze medewerkers zullen er alles aan doen om aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Helaas kunnen we niet nu al garanderen dat elke organisatie een vergunning krijgt. 

We vragen dat, zodra het weer kan, om uw aanvraag zo volledig mogelijk in te dienen en ervoor te zorgen dat uw aanvraag voldoet aan de dan geldende regels. Een volledige en juiste aanvraag, die zo tijdig mogelijk wordt ingediend, is een belangrijke voorwaarde voor een spoedige procedure.

Behoefte aan perspectief

We begrijpen dat de organisatie van een evenement graag aan de slag wil en vooruit wil kijken. Dat perspectief moet geboden worden door de Rijksoverheid. Zij stellen landelijke regels en voorwaarden op voor de organisatie van evenementen.

Ondersteuning bij de aanvraag

Om organisatoren optimaal te ondersteunen bij de aanvraag, staan onze medewerkers klaar om ondernemers die een aanvraag voorbereiden telefonisch of via digitale kanalen te ondersteunen. De afdeling Dienstverlening is daarvoor bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Maasgouw 0475 – 85 25 00.