HOME  |  Wonen & Leven  |  Corona  |  Landelijke maatregelen  |  Volgorde vaccinatie tegen COVID-19

Volgorde vaccinatie tegen COVID-19 (22-02-2021)

Mensen die niet in de zorg werken worden sinds 18 januari 2021 gevaccineerd tegen corona. Mensen met corona kunnen pas een vaccinatie krijgen als ze weer beter zijn. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar krijgen voorlopig geen vaccinatie. Door de Rijksoverheid is een schema opgesteld met de volgorde waarin gevaccineerd wordt.

De volgorde van vaccineren is te vinden via deze link op de website van de Rijksoverheid
Hier is ook toelichting te vinden op de verschillende groepen. 

Volgorde kan veranderen

De volgorde van vaccinatie kan veranderen. De planning hangt af van onder andere de goedkeuring, werking en levering van de vaccins. En van de verdeling van de vaccins over de priklocaties, ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen. De volgorde van vaccinatie kan ook veranderen door nieuwe ontwikkelingen en adviezen.