HOME  |  Wonen & Leven  |  Corona  |  Maatregelen voor ondernemers en verenigingen  |  Verenigingssubsidies 2021 e.v. jaren

Verenigingssubsidies 2021 e.v. jaren (27-05-2020)

Volgens de geldende procedure zou de subsidieaanvraag voor de jaren 2021 en 2022 voor 1 juni 2020 moeten worden ingediend. Deze termijn is niet meer haalbaar. Wij beseffen dat het voor verenigingen/organisaties in de huidige situatie vrijwel onmogelijk is om deze termijn aan te houden, maar ook een verlenging zou op dit
moment niet de oplossing zijn.

De meeste jaarvergaderingen hebben bijvoorbeeld nog niet kunnen plaatsvinden. Daarnaast zijn wij, mede naar aanleiding van de gesprekken die met het verenigingsleven zijn gehouden, bezig met wijzigingen/aanpassingen/vereenvoudigingen van de deelsubsidieverordeningen. En in de huidige omstandigheden is dat ook wat lastiger. 

Onder voorbehoud, aangezien een besluit nog moet worden genomen, ziet het er naar uit dat het jaar 2021 een status-quo-jaar wordt. Dat wil zeggen, de bestaande toestand wordt aangehouden. Alleen voor het jaar 2021 ontvangen verenigingen/organisaties dan hetzelfde subsidiebedrag als in het jaar 2020. U hoeft hiervoor dan geen subsidieaanvraag in te dienen. Zodra het uitstelbesluit is genomen zullen wij alle verenigingen/organisaties hier over verder berichten. Nadat de wijzigingen/aanpassingen/vereenvoudigingen in de deelverordeningen zijn verwerkt krijgen de verenigingen/organisaties hier ook bericht over en worden tevens geïnformeerd over de verdere gang van zaken. Inwerkingtreding van de wijzigingen is gepland per 2022. U ontvangt dan begin 2021 een uitnodiging om de aanvraag voor de subsidieperiode 2022 en 2023 in te dienen (voor 1 juni 2021).

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich altijd wenden tot mw. D. Daelmans (d.daelmans@gemeentemaasgouw.nl).