HOME  |  Wonen & Leven  |  Corona  |  Maatregelen voor ondernemers en verenigingen  |  Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers (29-04-2020)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen.

Versoepeling criteria

De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook wordt het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot gemaakt.

Klik hier voor meer informatie.