HOME  |  Wonen & Leven  |  Corona  |  Initiatieven die hulp bieden  |  Mondkapjes voor minima

Mondkapjes voor minima (27-10-2020)

In de strijd tegen het coronavirus is het dringende advies om mondkapjes te dragen in publieke ruimten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf en anderen kan beschermen.  Daarom worden aan inwoners met een laag inkomen gratis mondkapjes verstrekt.

Partners

Dit gebeurt door onze partners zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, Vluchtelingenwerk Nederland, Voedselbank, Kledingbank, stichting Leergeld, SchuldHulpMaatje en het Sociaal Wijkteam.

Duurzaamheid

In het kader van duurzaamheid is gekozen voor stoffen, uitwasbare mondkapjes. Een deel van de mondkapjes wordt gemaakt door een lokaal initiatief uit Beegden. De opbrengst doneren zij volledig aan een goed doel.