HOME  |  Wonen & Leven  |  Corona  |  Liveblog corona

Liveblog corona (01-10-2020)

Hieronder vindt u een tijdlijn van belangrijke updates over de maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus. Het gaat hierbij zowel om landelijke als lokale berichten vanuit gemeente Maasgouw.

 • 1 december: Coronawet vervangt noodverordeningen

  Vanaf maart 2020 namen de veiligheidsregio’s de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus op in zogenaamde noodverordeningen. Noodverordeningen zijn voor (crisis)situaties van beperkte tijd. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) en daarbij horende ministeriële regelingen. Lees verder

 • 30 november: Mondkapje verplicht vanaf 1 december

  Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is een mondkapje per 1 december verplicht in onder andere winkels, musea, restaurants, theaters en het onderwijs (basisschool uitgezonderd). Voor contactberoepen zoals kapper en rijinstructeur, moeten zowel klant als professional een mondkapje dragen. In het OV was een mondkapje al verplicht, maar dit geldt nu ook in stations en bij bus- en tramhaltes. Iedereen van 13 jaar en ouder die geen mondkapje draagt, kan een boete van € 95 krijgen. Het verplicht dragen van een mondkapje geldt in eerste instantie voor 3 maanden. Lees verder

 • 19 november: Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam 

  Vanaf maandag 23 november is  er weer inloopspreekuur van het Sociaal Wijkteam in  De Spil in Maasbracht. U kunt van maandag tot en met donderdag tussen  9.00 uur en 12.00 uur terecht zonder afspraak. Het adres is Suikerdoossingel 49 Maasbracht. Lees verder

 • 19 november: Steun onze ondernemers - koop lokaal!

  Veel ondernemers in Maasgouw hebben het moeilijk op dit moment. De impact van de coronamaatregelen is groot. Horecabedrijven in Maasgouw hebben hun restaurant  of café moeten sluiten. Winkeliers missen omzet omdat inwoners vaker thuis blijven of meer online bestellen. Lees verder

 • 18 november: Noodverordening 18 november

  Nieuwe noodverordening - lees verder

 • 18 november: Gedeeltelijke lockdown gaat verder

  Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen. Lees verder

 • 12 november: Thuisquarantaine of somber vanwege corona?

  Bent u somber of gespannen door het coronavirus? Praat er samen over met mensen in uw omgeving. Of bel één van de hulplijnen om te praten over uw angstige gevoelens. U kunt ook terecht bij het Steunpunt Coronazorgen. Lees verder

 • 10 november: Beweegcoaches Maasgouw breiden hun activiteiten uit

  Juist in coronatijd moet je blijven bewegen. Bewegen helpt je om je conditie op peil te houden én om niet te vereenzamen. De Beweegcoaches van de gemeente Maasgouw helpen je gratis om op een veilige manier in beweging te blijven. Speciaal voor de donkere wintermaanden hebben zij hun aanbod uitgebreid. Lees verder
 • 9 november: Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten, heeft op 8 november namens en voor alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze geldt vanaf 8 november. Lees verder
 • 5 november: Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam vervalt tijdelijk

  In verband met de aangescherpte maatregelen ter bestrijding van corona, is er tot en met 18 november geen inloopspreekuur van het Sociaal Wijkteam in De Spil in Maasbracht. Lees verder

 • 4 november: Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

  Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Ook willen we de weg terug naar meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen. Het kabinet heeft daarom besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen. Lees verder

 • 4 november: Sint Maarten en Sinterklaasintochten niet toegestaan

  Door de Veiligheidsregio Limburg Noord is besloten dat (alternatieve) Sinterklaasactiviteiten en activiteiten rondom Sint Maarten dit jaar niet zijn toegestaan. Lees verder

 • 2 november: Strenge regels om besmettingen te voorkomen

  Veiligheidsregio Limburg-Noord hanteert strenge regels waar het gaat om consumeren en allerlei vormen van vermaak. Dit moet helpen het aantal besmettingen met het coronavirus te laten dalen. Lees verder
 • 2 november: GGD Limburg-Noord opent teststraat in Roermond

  In Roermond is op maandag 2 november een nieuwe testlocatie geopend. In de regio Limburg-Noord was al een testlocatie aan de Willem Barentszweg in Venlo. Lees verder.

Oktober

 • 27 oktober: Mondkapjes voor minima

  In de strijd tegen het coronavirus is het dringende advies om mondkapjes te dragen in publieke ruimten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf en anderen kan beschermen.  Daarom worden aan inwoners met een laag inkomen gratis mondkapjes verstrekt. Lees verder
 • 26 oktober: Nieuwe noodverordening 22 oktober

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten, heeft op 22 oktober namens en voor alle gemeenten in Noord- en Middeen-Limburg een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze geldt vanaf 22 oktober. Lees verder

 • 26 oktober: Wanneer moet ik in quarantaine voor corona?

  Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, kan het nodig zijn dat je thuis in quarantaine gaat. Dat betekent dat je binnen blijft en geen bezoek ontvangt. In dit overzicht staan alle maatregelen duidelijk op een rij.

 • 15 oktober: Aanpassing bestaande noodverordening vastgesteld 

  Het kabinet heeft op dinsdag 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit was hard nodig, omdat het aantal besmettingen in ons land fors is toegenomen in de afgelopen periode. Er wordt op die plaatsen ingegrepen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Lees verder

 • 15 oktober: Mondkapje verplicht in publieke ruimtes in gemeentehuis 

  Vanaf maandag 19 oktober is het voor bezoekers van de publieke ruimtes in het gemeentehuis en het Sociaal Maatschappelijk Centrum de Spil verplicht om een mondkapje te dragen (kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd). Ook medewerkers van de gemeente dragen een mondkapje in de publieke ruimtes. Wanneer een spatscherm is geplaatst (bij de balie) dragen medewerkers geen mondkapje. Lees verder
 • 15 oktober: Videoboodschap burgemeester Stef Strous

  Burgemeester Stef Strous heeft naar aanleiding van het coronavirus een (video)boodschap voor alle inwoners van Maasgouw. Lees verder
 • 13 oktober: Coronamaatregelen vanaf 13 oktober

  Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. Lees verder

 • 12 oktober: Toelichting noodverordening evenementen

  Op woensdag 23 september is in het Regionaal BeleidsTeam, waar de burgemeesters van alle vijftien gemeenten binnen de regio aan deelnemen, gezamenlijk het besluit genomen om geen traditionele Sinterklaasintochten of -optochten toe te staan. Deze beslissing is genomen op basis van de RIVM richtlijnen, de noodverordening, de notitie “Integrale werkwijze evenementen” en een advies van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Wel zijn er andere type bijeenkomsten mogelijk, mits deze aan de richtlijnen voldoen.Lees verder 

 • 12 oktober: Landelijke campagne: voor wie download jij CoronaMelder?

  Met de boodschap ‘Voor wie download jij CoronaMelder?’ is de landelijke campagne gestart om de CoronaMelder-app onder aandacht te brengen. Lees verder

 • 8 oktober: Aanpassing bestaande noodverordening vastgesteld

  Tijdens de landelijke persconferentie van maandag 28 september zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval 3 weken van kracht. Lees verder

 • 5 oktober: Dringend advies tot dragen van mondkapjes

  Door de overheid is besloten te komen tot een eenduidig landelijk advies voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes. Lees verder