HOME  |  Wonen & Leven  |  Corona  |  Maatregelen voor ondernemers en verenigingen  |  Evenementenbeleid en corona

Evenementenbeleid en corona (10-07-2020)

Het Regionaal Beleids Team van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (met hierin alle burgemeesters van deze regio) heeft op woensdag 8 juli besloten om tot een regionale werkwijze voor evenementen te komen. In lijn met de landelijke aanwijzing en noodverordening is een proces beschreven om de aanvraag en invulling van evenementen in Limburg-Noord te beoordelen. Tevens is een multidisciplinair adviesteam COVID-19 samengesteld. Dit team gaat dit proces ondersteunen en werkt nauw samen met de gemeenten en lokale partijen. Vanaf heden gaat deze werkwijze in. 

Nieuwe aanvraag

Een nieuwe aanvraag voor een evenementenvergunning die bij de gemeente wordt ingediend zal naast de reguliere beoordeling voortaan worden aangevuld met een COVID-scan. De gemeente voert deze scan zelf uit. Indien nodig wordt het evenement voorgelegd aan het multidisciplinair COVID-19 adviesteam van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Zij zullen de gemeente dan van een aanvullend advies voorzien. Lees meer over evenementenbeleid en corona.

We begrijpen dat er na de versoepeling vragen zijn omtrent de organisatie van evenementen en dat er behoefte is om weer deel te nemen aan sociale interactie. Toch blijft het, juist na de versoepeling, belangrijk om de aanwijzing te volgen. Alleen dan kunnen we er samen voor zorgen dat evenementen veilig en gezond (COVID-proof) plaatsvinden, zodat de verspreiding van het coronavirus voorkomen kan worden. 

Samenwerking

Dat vraagt vanuit meerdere partijen veel onderlinge samenwerking, afstemming en begrip, vooral in deze beginperiode. We willen voorkomen dat er verschillen en onduidelijkheid ontstaat. 

Dat kan in de praktijk betekenen dat evenementen waar we allemaal lang naar uitgekeken hebben helaas (nog) niet door kunnen gaan of in een aangepaste vorm. Dat is de realiteit waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Dat is nodig om er samen voor en met elkaar voor te zorgen dat we veilig en gezond blijven.  

Meer informatie

In de factsheet van de Veiligheidsregio Limburg Noord is ook meer informatie te vinden over het evenementenbeleid en corona.

Bron: Veiligheidsregio Limburg Noord