HOME  |  Wonen & Leven  |  Lokale projecten  |  Chateau Heel

Chateau Heel

Chateau Heel

Na jaren van leegstand gloort een nieuwe toekomst voor Chateau Heel. De eigenaar van het terrein heeft bij de gemeente een plan ingediend om het kasteel met bijbehorend terrein om te vormen naar een woon-zorgcomplex. In het kasteel worden 30 zorgstudio’s gerealiseerd voor ouderen met een intensieve zorgvraag; in een nieuw poortgebouw rondom de historische kasteelhof worden 30 huurappartementen voor senioren gerealiseerd.

De vergunning voor het zorgdeel in het kasteel is inmiddels verleend. De verwachting is dat Buro SBH in opdracht van de eigenaar nog vóór de zomer start met de restauratie van het kasteel. Voor de realisatie van de 30 nieuw te bouwen huurappartementen, moet eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dit nieuwe bestemmingsplan ligt tot en met 28 maart 2019 ter inzage.

Meer informatie vindt u op de projectwebsite: www.chateaupark.nl

Ook kunt u contact opnemen met : Arjan Haaima, projectmanager bij Buro SBH.

Telefoon: 026-3779797, e-mail: a.haaima@sbh.nl