HOME  |  Wonen & Leven  |  Projecten  |  Bosserhofsveld Maasbracht  |  Woonrijp maken plangebied: aanleg definitieve wegbestrating, trottoirs en verlichting

Woonrijp maken plangebied: aanleg definitieve wegbestrating, trottoirs en verlichting

Wanneer het plangebied  woonrijp wordt gemaakt – het aanleggen van de trottoirs, de definitieve bestrating en het plaatsen van verlichting - hangt af van de voortgang van de kavelverkopen. We hebben gekozen voor een flexibel bestek dat in delen kan worden uitgevoerd.

Op die manier kunnen wij de toekomstige eigenaren zo snel mogelijk een netjes afgewerkte woonomgeving bieden. Dit neemt niet weg dat er zo lang er gebouwd wordt toch enige vorm van overlast kan optreden; wij vragen daarvoor uw begrip.