HOME  |  Wonen & Leven  |  Groen, natuur & landschap  |  Bomenbeleid

Bomenbeleid

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving waarin wij wonen, werken en recreëren. De bomenverordening van Maasgouw heeft als doel een kwalitatief hoogwaardig én duurzaam bomenbestand.

Enkele punten uitgelicht uit de bomenbeleid.

De Lindes van Meister van Heuven. Geplant in 1912 ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoofd van de school in BeegdenBomenstructuurkaart

Bomen die op de bomenstructuurkaart staan worden beschermd. Voor de kap van deze bomen is een omgevingsvergunningnodig. Voor veel bomen in het buitengebied en de beschermde dorpsgezichten van Thorn, Stevensweert en Wessem is het aanlegvergunningstelsel van toepassing. Dit wil zeggen dat hier een omgevingsvergunning voor aanleg nodig is. Controleer vóórdat u een boom wilt kappen of op de betreffende locatie een aanlegvergunningstelsel of de Boswet van toepassing is.

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl of via het Vergunningenloket in het gemeentehuis in Maasbracht.

Kinderen planten boom tijdens boomfeestdag

Flora- en Faunawet

In bomen kunnen vogels, vleermuizen en soms ook andere kleine zoogdieren een nest of rustplaats hebben. Op basis van de Flora en Faunawet mogen deze beschermde soorten, hun nesten, rustplaatsen en eieren niet worden verstoord of beschadigd zonder een ontheffing. Meer informatie: www.omgevingsloket.nl en www.DRloket.nl.

Subsidieregeling beheer particuliere bomen

Het eigendom van een monumentale boom brengt lasten met zich mee. Voor particuliere eigenaren van bomen die zijn opgenomen in de bomenstructuurkaart is een subsidieregeling. De gemeente neemt 30% van de kosten voor haar rekening. Jaarlijks terugkerende werkzaamheden zoals snoeien van leilindes, verwijderen van stamopschot en bladruimen komen niet voor subsidie in aanmerking.

Documenten