HOME  |  Wonen & Leven  |  Groen, natuur & landschap  |  Biodiversiteit

Biodiversiteit

Vergroten van biodiversiteit en met name de aanleg van bloemrijke bermen en akkerranden zijn actiepunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeenteraad van Maasgouw.

De bloemrijke bermen en akkerranden maken onderdeel uit van een breed scala aan maatregelen die we nemen om de biodiversiteit te herstellen en tegelijk in te spelen op de het veranderende klimaat. In het plan van aanpak bloemrijke bermen en akkerranden worden alle maatregelen die Maasgouw neemt, in samenhang beschreven.

Enkele voorbeelden:

 • Bermen worden gefaseerd gemaaid
 • Maasgouw stimuleert de aanleg van kruidenrijke akkerranden
 • Maasgouw ondersteunt het patrijzenproject van Natuurrijk Limburg
 • Bij verpachting van landbouwgronden wordt actief gestuurd op herstel van natuur en landschap
 • Maasgouw helpt samen met stichting IKL de aanleg en het beheer van landschapselementen
 • Maasgouw bevordert natuureducatie
 • Wadi’s voor de opvang van regenwater worden bij zo veel mogelijk ecologisch beheerd
 • Gazons worden omgevormd naar kruidenrijke graslanden
 • Maasgouw gebruikt kruidenmengsels in plaats van graszaad
 • Waar mogelijk worden inheemse en autochtone bomen, heesters en kruiden toegepast
 • Lanen worden zo veel mogelijk gemengd en bestaan steeds minder vaak uit één soort

Voor informatie over het plan van aanpak bloemrijke bermen en akkerranden kunt u terecht bij John van den Berg (j.vandenberg@gemeentemaasgouw.nl)