HOME  |  Wonen & Leven  |  Groen, natuur & landschap  |  Biodiversiteit vergroten

Biodiversiteit vergroten

Gemeente Maasgouw zet zich in om de biodiversiteit te vergroten.

Zo is de aanleg van bloemrijke bermen en akkerranden opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 van onze gemeenteraad. In het plan van aanpak bloemrijke bermen en akkerranden worden de huidige maatregelen beschreven.

Maar we doen meer. We betrekken ook onze inwoners hierbij.

Werkdocument biodiversiteit

Tijdens twee bijeenkomsten in het najaar van 2020 hebben we samen met onze inwoners kansen verkend om de biodiversiteit verder te herstellen. Het verslag van deze twee bijeenkomsten in onze gemeenteloods vindt u in de Natuurkansenkaart Maasgouw

Deze kansen zijn vervolgens vertaald naar concrete maatregelen in het Werkdocument biodiversiteit. Hierin zijn algemene maatregelen en specifieke maatregelen per kern opgenomen. Inclusief een globale planning voor de uitvoering.

Hier vindt u een infographic hoe we werken aan biodiversiteit. 

Dit is een dynamisch document. Er kunnen nieuwe initiatieven aan worden toegevoegd. Suggesties zijn meer dan welkom! Samen maken we Maasgouw biodiverser!

Heeft u suggesties of vragen?

Voor suggesties en informatie over biodiversiteit kunt u terecht bij John van den Berg. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaand formulier:

Ja! Ik heb een vraag of goed idee rondom biodiversiteit

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit staat voor "veel verschillende soorten leven". "Bio" betekent leven "diversiteit" betekent afwisseling, verschil, verscheidenheid. Biodiversiteit is een parapluterm voor veel verschillende soorten planten en dieren. Het is belangrijk dat we bijvoorbeeld niet alleen konijnen hebben, maar ook gras voor de konijnen om van te eten en roofdieren die weer op de konijnen jagen. Veel verschillende soorten is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Daarom zorgt de gemeente bijvoorbeeld voor veel verschillende bloemen en planten, waardoor er ook meer vlinders en bijen kunnen leven.