HOME  |  Wonen & Leven  |  Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelt voor het grondgebied van de gemeente 1 of meer bestemmingsplannen vast. In het bestemmingsplan staat de functie van de grond en de regels over het gebruik van deze grond en wat daarop gebouwd mag worden. Zo is in het bestemmingsplan terug te vinden waar woningen, winkels, recreatiegebieden en dergelijke toegestaan zijn. Maar ook of een woning mag worden uitgebreid. Omgevingsvergunningen worden getoetst aan het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan is een bindend plan voor zowel overheid als burger. Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart), regels en toelichting. Op de verbeelding staan de bestemmingen. De regels bestaan uit bebouwings- en gebruiksregels en in de toelichting staat de motivering van het plan.

Bestemmingsplannen zijn digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Bekijk hier de bestemmingsplannen van Maasgouw. Bestemmingsplannen die vóór 1 januari 2010 zijn opgesteld en nog in werking zijn, zijn alleen in te zien in het gemeentehuis in Maasbracht.

Formulieren

  • Bestemmingsplannen ter inzage

    Tijdens een bestemmingsplanprocedure zijn er meerdere inspraakmomenten of rechtsmogelijkheden. Onderstaand vindt u een overzicht van de bestemmingsplannen die in procedure zijn en informatie over de inspraakmomenten of rechtsmogelijkheden die hierbij horen.

  • Vastgestelde bestemmingsplannen

    Bij een geldend bestemmingsplan is de procedure afgerond en daarom is het niet meer mogelijk om hier een reactie op te geven. Een voorbereidingsbesluit geeft aan dat er een bestemmingsplan in de maak is. Onderstaand vindt u meer informatie en een overzicht van de geldende bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten.

  • Veiligheid en schade bij hoogwaterproblematiek

    Initiatiefnemers in het rivierbed zijn zelf aansprakelijk voor schade en zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om zich tegen potentiële schade te beschermen. Zij maken geen aanspraak op een vergoeding uit de Wet tegemoetkoming schade (Wts).