HOME  |  Wonen & Leven  |  Projecten  |  Beegden Waterklaar

Beegden Waterklaar

Beegden Waterklaar logo

Bij zware regenbuien is er in Beegden regelmatig water-op-straat. Bij extreem zware regenbuien zijn er zelfs gevallen van wateroverlast op particulier terrein. De problemen ontstaan doordat het grondoppervlak in de kern van Beegden op sommige plaatsen erg schuin afloopt. Deze hellingen zorgen ervoor dat regenwater snel afstroomt naar lager gelegen gebied, waar het zich verzamelt in grote waterstromen. Ter hoogte van de Eindstraat zijn deze waterstromen soms dusdanig groot dat het water over de trottoirband heen richting particulier terrein stroomt.

Uittredend rioolwater

Tijdens extreme buien wordt het probleem vergroot door uittredend rioolwater. Door de sterke hellingen in het gebied loopt de druk in het riool te hoog op waarna het water zich via de putdeksels een weg naar buiten zoekt. Dit probleem treedt voornamelijk op ter hoogte van de Eindstraat.

Straatbeeld wateroverlast in Beegden

Afkoppelmaatregelen wijk Duinenberg

Om het waterprobleem in Beegden op te lossen moet een groot deel van het regenwater in de kern worden afgekoppeld van het gemengd riool. Maatregelen die in het hoger gelegen gebied worden genomen, hebben hierbij het meeste effect. De afkoppelmaatregelen voor Beegden zijn daarom gericht op de wijk Duinenberg. Duinenberg ligt bovenaan de helling, bevat een groot verhard oppervlak en biedt voldoende mogelijkheden om het water anders te leiden.

Informatieavond 9 oktober

Om bewoners te informeren over het project vond op 9 oktober de eerste informatiebijeenkomst plaats. Tijdens de avond is het plan van aanpak toegelicht en zijn de concept tekeningen besproken. Ook is er veel informatie van inwoners opgehaald. Denk aan huidige probleemlocaties, de geschiedenis van het gebied en ideeën voor het project. Al deze informatie wordt gebruikt om het ontwerp verder te verbeteren en tot een definitief plan te brengen. Download hier de verstuurde bewonersbrief over de informatieavond op 9 oktober (pdf, 132 kB). Hier vindt u de gegeven presentatie: Presentatie informatieavond 9 oktober 2017 (pdf, 2 MB).

Heeft u ideeën of vragen over het project?

Woont u zelf in de wijk of omgeving en heeft u ideeën, informatie of vragen over het project, dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met de projectleider Daniëlla Houben via (0475) 85 25 00 of via beegden.waterklaar@gemeentemaasgouw.nl.

 • Bewonersbrief

  Hier vindt u de bewonersbrief die op 23 mei is verspreid. 

  Lees verder
 • Concept-tekeningen

  Hier kunt u de concept-tekeningen downloaden van het gebied. Hierin staat per locatie vermeld welke maatregelen er genomen worden.

  Lees verder
 • Klankbordgroep

  Hier vindt u de verslagen van klankbordgroep-overleggen.

  Lees verder