HOME  |  Wonen & Leven  |  Projecten  |  Beegden Waterklaar

Beegden Waterklaar

Beegden Waterklaar logo

Bij zware regenbuien is er in Beegden regelmatig wateroverlast op straat. Bij extreem zware regenbuien zijn er zelfs gevallen van wateroverlast op particulier terrein. De problemen ontstaan doordat het grondoppervlak in de kern van Beegden op sommige plaatsen erg schuin afloopt. Deze hellingen zorgen ervoor dat regenwater snel afstroomt naar lager gelegen gebied, waar het zich verzamelt in grote waterstromen. Ter hoogte van de Eindstraat zijn deze waterstromen soms dusdanig groot dat het water over de trottoirband heen richting particulier terrein stroomt.

Uittredend rioolwater

Tijdens extreme buien wordt het probleem vergroot door uittredend rioolwater. Door de sterke hellingen in het gebied loopt de druk in het riool te hoog op waarna het water zich via de putdeksels een weg naar buiten zoekt. Dit probleem treedt voornamelijk op ter hoogte van de Eindstraat.

Straatbeeld wateroverlast in Beegden

Afkoppelmaatregelen wijk Duinenberg

Om het waterprobleem in Beegden op te lossen moet een groot deel van het regenwater in de kern worden afgekoppeld van het gemengd riool. Maatregelen die in het hoger gelegen gebied worden genomen, hebben hierbij het meeste effect. De afkoppelmaatregelen voor Beegden zijn daarom gericht op de wijk Duinenberg. Duinenberg ligt bovenaan de helling, bevat een groot verhard oppervlak en biedt voldoende mogelijkheden om het water anders te leiden.

Informatieavond 9 oktober

Op 9 oktober was er een informatieavond om de bewoners te informeren over de aanpak van de wateroverlast. Onderstaand kunt u de bewonersbrief teruglezen en de presentatie downloaden.

Tekeningen

Onderstaand kunt u ook de tekeningen downloaden van het gebied. Hierin staat per locatie vermeld welke maatregelen er genomen worden.