HOME  |  Wonen & Leven  |  Water & Riolering  |  Afkoppelen  |  Wat doet de gemeente?

Wat doet de gemeente?

We proberen de inwoner bewust te maken van de gedeelde verantwoordelijkheden en het gezamenlijk belang als het gaat om regenwater.  Aan bewustwording wordt gewerkt door campagnes en het zichtbaar maken van water(stromen) in de openbare ruimte.

Afkoppelbeleid

Hoe wij invulling geven aan afkoppelen hebben we omschreven in het afkoppelbeleidsplan. Klik hier voor het volledige afkoppelbeleidsplan (pdf, 2,47 MB)

Afkoppelen in openbare ruimte

De gemeente koppelt zelf ook af. De openbare ruimte wordt op een doelmatige en robuuste manier zoveel mogelijk van het riool afgekoppeld. Deze afkoppelwerkzaamheden worden veelal gecombineerd met weg- en rioolreconstructies.