HOME  |  Wonen & Leven  |  Water & Riolering  |  Afkoppelen  |  Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Burgers die nu het regenwater afvoeren naar de riolering en dit willen veranderen kunnen afkoppelsubsidie aanvragen. Het regenwater moet dan op uw grond in de bodem infiltreren.

Let op. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie:

  • U bent nog niet begonnen bent met het afkoppelen van hemelwater van het riool. Pas na een locatiebezoek door een adviseur van de gemeente kunt u beginnen met de afkoppelwerkzaamheden.
  • Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van minimaal 20 m2 en maximaal 300 m2
  • U bent eigenaar van het perceel waarvoor u subsidie aanvraagt.

Aanvraagformulier subsidie afkoppelen hemelwater