HOME  |  Wonen & Leven  |  Water & Riolering  |  Afkoppelen  |  Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Vanwege de grote belangstelling is de stimuleringsregeling tijdelijk stopgezet. Wij bezig met het opzetten van aan een nieuwe regeling.

Zodra de nieuwe regeling van kracht is, zullen we dat hier kenbaar maken en via de gebruikelijke kanalen.

Let op: voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie is dat u nog niet begonnen bent met het afkoppelen van hemelwater van het riool. Pas na een locatiebezoek door een adviseur van de gemeente kunt u beginnen met afkoppel werkzaamheden.”.