HOME  |  Wonen & Leven  |  Water & Riolering  |  Afkoppelen  |  Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Lees hier meer over wat u zelf kunt doen om hemelwater af te koppelen. U vindt meer informatie over de Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater, zoals de voorwaarden om in aanmerking te komen en hoe u een aanvraag kunt indienen.

We stimuleren particulieren om af te koppelen door mee te denken en waar nodig maatwerkoplossingen te bieden. Door zelf af te koppelen draag je bij aan een klimaatrobuust watersysteem en heb je een positieve invloed op het milieu.

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Samen met Waterschap Limburg en 15 andere Noord-Limburgse gemeenten wordt het afkoppelen van particuliere terreinen ook met een financiƫle tegemoetkoming gestimuleerd. Hiervoor heeft de gemeente Maasgouw de Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater wanneer:

  • Het bestaande bouw betreft op uw eigen perceel;
  • Uw pand nog niet afgekoppeld is en ook niet aangesloten is op regenwaterriolering;
  • Uw pand niet is aangesloten op een drukriolering of een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA);
  • U een oppervlak van meer dan 40m2 wilt afkoppelen.

Meer informatie over de voorwaarden: Beslisboom stimuleringsregeling afkoppelen (pdf, 53 kB)

Aanvraag indienen

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Met het invullen van dit formulier meldt u zich aan voor een huisbezoek. Iemand van de gemeente neemt contact met u op voor het plannen van dit bezoek en komt dan bij u thuis langs voor het geven van een afkoppeladvies en legt u uit hoe de subsidie kan worden aangevraagd.

Vanwege de grote belangstelling bedraagt de wachttijd enkele weken. Voor vragen kunt u bellen naar (0475-) 852500.