HOME  |  Wonen & Leven  |  Water & Riolering  |  Afkoppelen

Afkoppelen

Afkoppelen dient meerdere doelen. Behalve afvalwater komt er ook veel regenwater via daken, regenpijpen en straatputten in het riool en vervolgens in de zuiveringsinstallatie terecht. Dat is zonde, want schoon regenwater hoeft immers niet gezuiverd te worden. Door uw regenpijp af te koppelen (van het riool af te halen), draagt u bij aan een schonere leefomgeving; een beter milieu en een aanvaardbare hoogte van het rioolrecht in de toekomst. Ook voorkomt u  dat de grond in uw eigen tuin verdroogt en  vermindert u het risico op wateroverlast in uw omgeving. Door af te koppelen anticiperen we dus onder andere op de klimaatsveranderingen waarbij de duur en hevigheid van regenbuien in de toekomst toenemen. Dit is al jaren een speerpunt van beleid in de gemeente Maasgouw. De openbare ruimte wordt er klimaatbestendiger door en het levert bovendien verschillende voordelen op voor het milieu.

 • Wat doet de gemeente?

  We proberen de inwoner bewust te maken van de gedeelde verantwoordelijkheden en het gezamenlijk belang als het gaat om regenwater.  Aan bewustwording wordt gewerkt door campagnes en het zichtbaar maken van water(stromen) in de openbare ruimte.

  Lees verder
 • Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

  Vanwege de grote belangstelling is de stimuleringsregeling tijdelijk stopgezet. Wij bezig met het opzetten van aan een nieuwe regeling.

  Lees verder
 • Meer informatie over afkoppelen

  Er zijn talloze mogelijkheden om af te koppelen. Op de website www.waterklaar.nl staan veel voorbeelden over afkoppelen.