HOME  |  Wonen & Leven  |  Duurzaamheid  |  Afkoppelen van hemelwater

Afkoppelen van hemelwater

Naast afvalwater komt er ook veel regenwater in het riool. Dat is zonde, want schoon regenwater hoeft niet gezuiverd te worden. Door uw regenpijp af te koppelen (van het riool af te halen), draagt u bij aan een schonere leefomgeving; een beter milieu en een aanvaardbare hoogte van het rioolrecht in de toekomst. Ook voorkomt u  dat de grond in uw eigen tuin verdroogt en vermindert u het risico op wateroverlast in uw omgeving.

Door af te koppelen anticiperen we op de klimaatsveranderingen waarbij de duur en hevigheid van regenbuien in de toekomst toenemen. Dit is al jaren een speerpunt van beleid in de gemeente Maasgouw. De gemeente koppelt zelf ook af. Bij wegreconstructies wordt het regenwater van de openbare verharding in de bodem geïnfiltreerd. Afkoppelen kan in de openbare ruimte maar ook bij u thuis. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Er zijn talloze mogelijkheden om af te koppelen. Op de website www.waterklaar.nl staan veel voorbeelden over afkoppelen.

  • Wat doet de gemeente?

    De gemeente Maasgouw koppelt zelf af en helpt burgers met afkoppelen door het geven van advies en subsidies.

  • Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

    Burgers die nu het regenwater afvoeren naar de riolering en dit willen veranderen kunnen afkoppelsubsidie aanvragen. Het regenwater moet dan op uw grond in de bodem infiltreren.