HOME  |  Wonen & Leven  |  Groen, natuur & landschap  |  Adopteer een rotonde

Adopteer een rotonde

Bedrijven kunnen bij gemeente Maasgouw een rotonde 'adopteren'. Ze hoeven hiervoor niks te betalen en mogen reclame-uitingen plaatsen op 'hun' rotonde. In ruil daarvoor zorgen zij ervoor dat de rotondes ingericht en onderhouden worden. Een win-win-situatie: de rotondes worden goed onderhouden en bedrijven krijgen de kans zich op een unieke manier te presenteren in de gemeente.

Voorwaarden

Aan het adopteren zijn wel voorwaarden verbonden. Nadat een bedrijf zich heeft aangemeld, moet zijn een plan opstellen. Dat plan wordt door de gemeente getoetst. Belangrijk hierin is dat het plan zoveel mogelijk moet passen binnen de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid, zoals de Groenvisie. De inrichting en het beheer moeten passen in de omgeving.

Ook zal het plan op duurzaamheid, klimaatadaptatie (groene inrichting en geen verharding), ecologie en biodiversiteit worden beoordeeld.

Lees hier meer over de Groenvisie Maasgouw 2030.

Goed om te weten

  • Er mogen maximaal vier borden (afhankelijk van aantal wegaansluitingen) geplaatst worden van maximaal 50 x 70 cm.
  • Bij meerdere inschrijvingen voor een rotonde maakt de gemeente de keuze voor het plan dat het best voldoet aan de uitgangspunten van de Groenvisie Maasgouw 2030.
  • Rotondes moeten op onderhoudsniveau A (CROW) onderhouden worden.
  • De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar, waarna deze telkens met één jaar verlengd kan worden.
  • De gemeente kan te allen tijde werkzaamheden blijven uitvoeren, als dit om één of andere reden noodzakelijk zijn.

Status adoptie rotondes: mei 2021

Mogelijk heeft u het al gezien: de eerste bedrijven zijn bezig met het inrichten van 'hun' rotonde. Van de 16 beschikbare rotondes zijn er 10 (bijna) geadopteerd door een bedrijf. Er zijn nog zes rotondes beschikbaar. 

Meer weten of aanmelden?

Dan kunt u uw bedrijf aanmelden via onderstaand formulier. Daarmee geeft u uw belangstelling en eventueel uw plannen aan. De gemeente gaat hierna met u in gesprek. 

Klik hier voor het aanmeldformulier

Heeft u vragen? Hiervoor kunt u terecht bij Bart Loenders: b.loenders@gemeentemaasgouw.nl

Downloads

Hieronder in de concept-overeenkomst te downloaden. Ook vindt u hier een overzicht van de rotondes in gemeente Maasgouw.