Wethouder Math Wilms uit Maasbracht is op 16 mei 2022 beëdigd als wethouder. Hij is sinds 2014 wethouder bij gemeente Maasgouw. Daarvoor was hij ook al 1 periode wethouder en 3 periodes raadslid zowel in Maasgouw als de vroegere gemeente Maasbracht. Hij is wethouder namens Lokaal Belang(externe link).

Portefeuille

wethouder Math Wilms

Elke wethouder heeft een eigen takenpakket. Dit takenpakket kan zeer uiteenlopend zijn en wordt vaak de portefeuille genoemd. De portefeuille van Math Wilms bestaat uit:

 • Zorg, wonen en veiligheid in relatie tot zorg (incl. Wmo)
 • Jeugdzorg en onderwijs
 • Sociale basisinfrastructuur, gezondheid en welzijn
 • Sport; verenigingen, evenementen en subsidies
 • Cultuur; verenigingen, evenementen en subsidies
 • Accommodaties; sport-, cultuur, gemeenschaps- en onderwijsaccommodaties
 • Arbeid, inkomen en participatie
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Programma toekomstbestendige zorg
 • Project verenigingsaccommodatie Wessem

Tevens is hij tweede loco-burgemeester. 

Het e-mailadres van Math Wilms is m.wilms@gemeentemaasgouw.nl

Nevenfuncties

Een nevenfunctie is een activiteit die iemand naast zijn of haar hoofdberoep uitoefent. Hieronder zijn de nevenfuncties van Math Wilms te vinden.

Ambtsgebonden onbetaalde nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
 • Lid BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)
 • Lid Bestuurscommissie GGD
 • Lid Algemeen bestuur Omnibuzz
 • Lid Algemeen Bestuur MGR Sociaal Domein Limburg Noord
 • Lid Stuurgroep Veiligheidshuis
 • Lid Algemeen Bestuur Westrom
 • Lid Stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid Midden Limburg
 • Lid commissie Arbeidsmarkt en Onderwijs Euregio Rijn Maas Noord
 • Euregio commissie sociale aangelegenheden, cultuur en sport
 • Euregio commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid

Wat doet een wethouder?

De wethouders en de burgemeester vormen samen het College van B&W. Zij besturen de gemeente. Het college voert besluiten van de gemeenteraad uit. Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit. Het college is verder verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en de organisatie. De gemeenteraad controleert het werk van het college. 

Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille. De wethouder komt op voor de belangen van zijn taakgebied. 

Benoemen wethouders

Na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen de leden van de raad over het aantal wethouders dat elke partij levert. Tijdens die onderhandelingen bepalen ze samen ook welke taken of portefeuilles de wethouders krijgen. De partijen dragen kandidaten voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt(externe link) vervolgens de wethouder(s).

Lees meer over wethouders(externe link)