Vandaag, maandag 21 augustus 2023, heeft wethouder Carla Peters bekend gemaakt per 1 september 2023 haar functie neer te leggen. De ontstane vertrouwensbreuk tussen Lokaal Belang, CDA en de VVD na de laatste raadsvergadering en de reeds eerdere berichtgevingen in de pers hebben haar dit doen besluiten. Wethouder Peters betreurt de ontstane situatie en had zich graag met enthousiasme nog verder ingezet voor de gemeente Maasgouw. 

Wethouder Peters bedankt de inwoners, verenigingen en ondernemers voor het in haar gestelde vertrouwen de afgelopen 9,5 jaar en spreekt haar trots uit over hetgeen samen is bereikt. Carla Peters: "Ik ben trots op het ontwikkeld economisch profiel, het verbinden van opleidingen aan Maasgouw en de doorontwikkelingen van het centrumplan Heel. Daarnaast dat het armoedebeleid, de inburgering en de begeleiding van statushouders de juiste resultaten hebben opgeleverd, zodat steeds meer mensen mee kunnen doen. Ik ben trots op de stappen die binnen Westrom zijn gezet, waar ik als dagelijks bestuur mijn steentje aan bij heb kunnen dragen, evenals mijn bijdrage aan het versterken van de Keyport regio. Majeure projecten, zoals de nautische boulevard (o.a. het voorterrein), de clean energy hub en revitalisering van de oude scheepswerf hebben grote stappen gezet. Dat alles naast de crisissen, waarbij tijdig de Tonk, Tozo en energietoeslagen ingericht en uitbetaald dienden te worden om inwoners en ondernemers te kunnen ondersteunen. Kortom er zijn mooie stappen gezet, stappen die hebben bijgedragen aan een betere toekomst voor inwoners en ondernemers in Maasgouw."

Loco-burgemeester Sjors Blomen reageert namens het college op het vertrek van wethouder Peters: "Carla is een gedreven, hardwerkende collega. Ze heeft in 9,5 jaar tijd als raadslid en als wethouder veel betekend voor de gemeente Maasgouw. Wij wensen haar veel succes met het vervolg van haar carrière."

Na het vertrek van wethouder Peters wordt in de raadsvergadering van 10 oktober een besluit genomen over het aantal wethouders en hun ureninzet. Het college van B&W gaat zich beraden over het opvangen van de werkzaamheden van wethouder Peters.