Wethouder Carla Peters uit Linne werd op 16 mei 2022 beëdigd als wethouder. Zij is sinds 2018 wethouder voor gemeente Maasgouw. Daarvoor was ze van 2014 tot 2018 raadslid. Carla is wethouder namens VVD Maasgouw(externe link).

Portefeuille

wethouder Carla Peters

Elke wethouder heeft een eigen takenpakket. Dit takenpakket kan zeer uiteenlopend zijn en wordt vaak de portefeuille genoemd. De portefeuille van Carla Peters bestaat uit:

 • Economie; werklocaties, ondernemerschap en arbeidsmarkt
 • Economisch actieprogramma (o.b.v. economisch profiel)
 • Arbeid, inkomen en participatie
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Inclusie (coördinatie)
 • Programma Havengebied Maasbracht
 • Programma Nautische Boulevard
 • Project Centrumvisie Heel

Tevens is zij vierde loco-burgemeester. 

Het e-mailadres van Carla Peters is c.peters@gemeentemaasgouw.nl.

Nevenfuncties

Een nevenfunctie is een activiteit die iemand naast zijn of haar hoofdberoep uitoefent. Hieronder zijn de nevenfuncties van Carla Peters te vinden.

Ambtsgebonden onbetaalde nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
 • Lid Dagelijks Bestuur Westrom 
 • Lid Keyport
 • Lid Stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid Midden Limburg
 • Lid SML (Economie)
 • Euregio commissie arbeidsmarkt en onderwijs
 • Lid Vereniging Nederlandse Binnenhavens

Betaalde nevenfuncties

 • Bresilience: ZZP

Wat doet een wethouder?

De wethouders en de burgemeester vormen samen het College van B&W. Zij besturen de gemeente. Het college voert besluiten van de gemeenteraad uit. Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit. Het college is verder verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en de organisatie. De gemeenteraad controleert het werk van het college. 

Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille. De wethouder komt op voor de belangen van zijn taakgebied. 

Benoemen wethouders

Na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen de leden van de raad over het aantal wethouders dat elke partij levert. Tijdens die onderhandelingen bepalen ze samen ook welke taken of portefeuilles de wethouders krijgen. De partijen dragen kandidaten voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt(externe link) vervolgens de wethouder(s).

Lees meer over wethouders(externe link)