Er wordt een waterbufferingsvoorziening aangebracht op de Paardenbeemd. Met deze aanleg naast het gemaal de Ohije wordt extra capaciteit gecreëerd om water tijdelijk te kunnen bergen. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats op de groenstrook (en wandelpaden) tussen de Paardenbeemd, De Speije, parkeerplaats Meerschutte en de Panheelderbeek. Deze worden uitgevoerd door BLM Wegenbouw en Trewatin. Dat zal in december gebeuren.

Tijdens deze werkzaamheden wordt een gedeelte van de Paardenbeemd afgesloten. Er zal een omleiding door de kern van Wessem zijn. Dit wordt aangegeven.

Meer informatie en vragen

De omwonenden ontvangen nog informatie over de werkzaamheden. Heeft u nu al vragen? Dan kunt u contact opnemen met Jack Erdmann via 0475 – 85 25 00. U kunt ook mailen naar j.erdmann@gemeentemaasgouw.nl