De Maasplassen in Midden-Limburg ontwikkelen zich tot een toonaangevend watersportgebied met internationale allure. Door de provincie Limburg, de gemeenten en het bedrijfsleven wordt fors geïnvesteerd in projecten om het gebied optimaal te benutten. In dit kader wordt een deel van de Prins Mauritshaven in Wessem getransformeerd naar een Nautische Boulevard.

Aantrekkelijk watersportgebied

Het zuidelijk deel van de haven is al een aantrekkelijk watersport(recreatie)gebied. De gemeente Maasgouw wil  het noordelijk deel van de Nautische Boulevard Wessem laten uitgroeien tot hét watersportservicecluster van de regio Maasplassen. Het zogenaamde ‘one stop shop’, maar dan voor watersport. Tevens willen we een aantrekkelijke overgang met de kern van Wessem realiseren door de Nautische Boulevard aan te laten sluiten op de Maasboulevard.