Sinds 1 januari 2022 zamelen de gemeenten Maasgouw, Leudal en Roerdalen in samenwerking met RD Maasland op een nieuwe manier het afval in. Dit doen we om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Ook willen we meer afval hergebruiken.

Cijfers over 2021

In Maasgouw produceren we jaarlijks 597 kilo afval per persoon. Ongeveer 70% daarvan leveren we gescheiden in. Groente, fruit en tuinafval staan aan kop: daarvan scheiden we per jaar zo'n 96 kilo. We scheiden 92 kilo glas en papier en 50 kilo plastic verpakkingen, drinkpakken en metalen. Gemiddeld laten we de afvalcontainer 12 keer per jaar ledigen.

Hoe goed scheiden we ons afval?

Verdeling afval Maasgouw

Afval scheiden is goed voor het milieu: de materialen worden gerecycled en dat spaart nieuwe grondstoffen en energie. Daarom is het zo belangrijk dat we ons restafval goed scheiden op materialen die we kunnen recyclen. Uit een onderzoek van Reinigingsdienst Maasland bleek dat slecht 22% van ons restafval uit echt restafval bestond. 52% van ons restafval bestond uit  groente-, fruit-, en tuinafval.

Het grootste deel van ons restafval bestaat dus uit afval dat ergens anders hoort en dat gratis kan worden aangeboden. Dat is jammer want nu gaat al het ingeleverde restafval naar afvalenergiecentrales en wordt daar verbrand. Het is daardoor de duurste afvalsoort. Door het restafval beter te scheiden kunnen we dus veel kosten besparen.

Afvalinzameling betaalbaar houden en het milieu sparen

Vanwege het milieu en om de kosten voor het ophalen van afval voor iedereen in de gemeente betaalbaar te houden, zijn nieuwe maatregelen nodig. Maasgouw wil de hoeveelheid restafval in 2023 terugbrengen naar 100 kilo en in 2025 naar 80 kilo per inwoner. Dat is belangrijk want de verwerking van restafval gaat ons steeds meer geld kosten. Omdat dit afval wordt verbrand is het ook nog eens slecht voor het milieu. Door ons groente, fruit en tuinafval (gft) beter te scheiden, zodat dit niet in de restafvalcontainer komt, kunnen we veel geld besparen.

Wat vonden onze inwoners?

In december 2020 en januari 2021 hield de gemeente een enquête over het huidige afvalbeleid. De uitkomsten van deze enquête hebben meegewogen in de keuzes die de gemeente nu maakt voor dit nieuwe systeem voor  afvalinzameling.

Uit dit onderzoek bleek dat de inwoners tevreden zijn over de inzameling van afval in Maasgouw. Inwoners zetten de restafvalcontainer gemiddeld 13 keer per jaar aan de straat. Hoewel de inwoners aangeven tevreden te zijn met de huidige werkwijze en de frequentie hiervan, heeft de gemeente er toch voor gekozen om 1 x in de 4 weken het restafval in te gaan zamelen.

Uit ervaringen in andere gemeentes blijkt namelijk dat het minder vaak ophalen van restafval zorgt voor beter scheidingsgedrag van inwoners  Veel mensen zijn (zeer) tevreden met de inzameling van PMD in de wijkparkjes. Bijna de helft van de inwoners zou (zeer) tevreden zijn als PMD aan huis wordt opgehaald. Vanwege de te hoge vervuiling van het PMD in de wijkparkjes, heeft de gemeente besloten om PMD aan huis te gaan ophalen, waardoor de vervuiling naar verwachting wordt verminderd. Ook vinden de deelnemers aan de enquête het belangrijk dat het inzamelen van afval niet meer gaat kosten.