Gemeente Maasgouw verhoogt de vrijstelling voor giften die mensen in de bijstand mogen ontvangen tot € 1200 per kalenderjaar. Inwoners mogen tot € 1200 aan giften ontvangen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp die iemand krijgt om de huur te betalen of een bijdrage voor een kapotte wasmachine. De € 1200 geldt per kalenderjaar en is ongeacht het soort huishouden (alleenstaand, alleenstaande ouder of gehuwd). Het maakt niet uit of eenmalig een gift wordt ontvangen of vaker. Tot € 1200 hoeft dit niet doorgegeven te worden, bedragen daarboven wel.

Meer ruimte voor inwoners

"In Maasgouw willen we dat iedereen mee kan doen. Thuis, op school, bij verenigingen en in de samenleving. Voor inwoners met een lager inkomen of die minder te besteden hebben, is dit niet altijd vanzelfsprekend. Door het bedrag voor giften te verhogen naar € 1.200 per kalenderjaar bieden we meer ruimte voor onze inwoners die onder de Participatiewet vallen. Inwoners krijgen zo een stimulans om een financiële buffer op te bouwen, het geeft hen meer (financiële) lucht", aldus wethouder Carla Peters.

Meer informatie

Als u vragen heeft of twijfelt over wat u wel of niet moet doorgeven, neem dan contact op met team Participatie van het Servicecentrum MER op nummer (0475) 25 59 50. Voor inwoners met een lager inkomen of die minder te besteden hebben zijn er verschillende (financiële) regelingen die kunnen helpen. Meer informatie over regelingen bij een laag inkomen vindt u op onze website.