De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Als ondersteuning om u te helpen is er de energietoeslag.  De gemeente krijgt veel vragen over de verhoging van de eenmalige energietoeslag. Deze wordt namelijk verhoogd van € 800,- naar € 1.300,-.

Wat gaat de gemeente doen?

  • Huishoudens met een minimuminkomen van 120% van de bijstandsnorm kunnen van de toeslag gebruik maken. 
  • Indien u € 800 heeft ontvangen, ontvangt u van de gemeente automatisch € 500 als nabetaling in september 2022. 
  • Bij nieuwe aanvragen van de eenmalige energietoeslag vóór 1 september 2022, wordt bij een toekenning in eerste instantie € 800 toegekend. Ook voor deze groep volgt de nabetaling automatisch in september. 
  • Bij nieuwe aanvragen van de eenmalige energietoeslag ná 1 september 2022, wordt bij een toekenning direct het verhoogde bedrag van € 1.300 gehanteerd.

De energietoeslag wordt niet als inkomen meegerekend. Dit betekent dat dit geen invloed heeft op andere toeslagen zoals huur- of zorgtoeslag. Ook telt dit bedrag niet mee als u kwijtschelding van de gemeentelijke- of waterschapsbelasting aanvraagt. Lees hier meer over de energietoeslag.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar energietoeslag@servicecentrum-mer.nl of op werkdagen bellen naar Team Participatie van Servicecentrum MER via  0475 - 25 59 50.