Het verhaal van Maasgouw bestaat uit een verzameling van belangrijke historische onderwerpen, personen, gebeurtenissen, objecten en archeologische vondsten. Samen vormen zij een canon van de geschiedenis van gemeente Maasgouw.

Verhaal 8: Vrouwen aan de macht

Thorn was 8 eeuwen lang een vrouwenbolwerk. Hier had het ‘zwakke’ geslacht de macht. 

Het stift van Thorn werd rond het jaar 1000 gesticht en werd al vrij vroeg een vrouwenklooster. Enkele mannen (eerst ‘broeders’ en later ‘kanunniken’ genoemd) verrichten als priesters begeleidende werkzaamheden. De stiftdames volgden, naar gebruik in die tijd, de kloosterregel van Benedictus, maar die interpreteerden ze wel vrij. Zo leefden ze allerminst in armoede en verbleven ze niet voortdurend in het klooster. In Thorn leefden de stiftdames vooral een luxueus leven, vroomheid kwam pas op de tweede plaats, al was deelname aan de godsdienstige vieringen wel verplichte kost.

Prinses Cunegonda
Cunegonda van Saksen

Maar de Thornse stiftdames waren dan ook geen nonnen: het waren dames van hoogadellijke afkomst. Om in het stift opgenomen te worden moesten ze bij hun intreding maar liefst 8 en later zelfs 16 adelskwartieren overleggen. Dat betekende dat niet alleen hun ouders, maar ook hun grootouders, overgrootouders én betovergrootouders allemaal van adel moesten zijn. Het gevolg: in het stift was alleen plek voor de elite van de hoge adel, die in Thorn hun (nog) ongetrouwde dochters onderbracht. Ook de kanunniken waren meestal afkomstig uit adellijke families.

Vrijwel alle abdissen en stiftdames kennen we van naam, bijvoorbeeld: Benedicta (de eerste abdis), Josina Walburgis (die werd geschaakt door haar minnaar) en Cunegonda van Saksen (de laatste abdis). 

Helaas is er buiten de Abdijkerk tegenwoordig niet veel meer over van het luxueuze paleis en de kloostergebouwen. Wel kun je op en rond de Abdijkerk nog de monumentale ‘herenhuizen’ zien waar de stiftdames en de kanunniken woonden.

Verhaal 9: Markante mensen van Maasgouw

Door de eeuwen heen hebben er vele mensen gewoond in de gemeente Maasgouw. Sommigen van hen zijn – zelfs na eeuwen – nog zeer bekend. Denk aan Ansfried en Hilsondis die het Thornse stift stichtten. Of de bekende beeldensnijder Jan van Steffeswert. Of graaf Reinier Vincent von Hompesch, de vroegere eigenaar van kasteel Walburg en de Hompesche molen.

Maar de meeste mensen van Maasgouw kennen we niet van naam. Zelfs hun bestaan is onbekend. En toch zijn ze er geweest: boeren, ambachtslieden, dienstpersoneel, kleine ondernemers, geestelijken, enzovoorts. Hun aantal overtreft met gemak dat van de markante en bekende inwoners van Maasgouw en die we wél van naam kennen. 

Maar allemaal zijn ze onderdeel van de geschiedenis van Maasgouw. Zonder hen zou Maasgouw, en misschien zelfs uzelf, er niet zijn geweest.