Het verhaal van Maasgouw bestaat uit een verzameling van belangrijke historische onderwerpen, personen, gebeurtenissen, objecten en archeologische vondsten. Samen vormen zij een canon van de geschiedenis van gemeente Maasgouw.

Verhaal 10: Het witte stadje Thorn 

Eind 18e eeuw waaide er een revolutionaire wind door Europa. Eén van de vele veranderingen die de Franse revolutionairen meebrachten was de opheffing van alle kloosters. Ook het vrouwenstift van Thorn werd in 1797 opgeheven. De abdijgoederen werden verbeurd verklaard en de abdijgebouwen, op de stiftskerk na, werden afgebroken. Zo eindigde 8 eeuwen rijke abdijgeschiedenis in een roemloos slotakkoord.

Na de opheffing van de abdij brak er een tijd van grote armoede aan. Om toch aan werk te komen, verhuurden veel Thornaren zich als dagloners. Meestal was dat werk in de landbouw. Later trokken veel Thornaren ook naar Duitsland waar eind 19e eeuw veel steenbakkerijen werden gebouwd. Daar werkten ze dan ook als ‘brikkebekker’: bakker van bakstenen.

Kaart van Thorn

Door de opheffing van het stift stonden de chique huizen van de stiftdames opeens leeg. Natuurlijk namen anderen er snel hun intrek, maar niet zonder ze drastisch aan te passen. De Franse regering hief namelijk belasting op ramen en deuren: hoe meer en groter je huis er had, hoe hoger de belasting. De arme Thornaren konden die belasting niet betalen en dus maakten ze de ramen kleiner of zelfs helemaal dicht.

Ook waren er reparaties nodig aan de vaak eeuwenoude panden. Om die op een ooglijke manier weg te moffelen werden gevels wit geverfd waardoor deze littekens van armoede zo goed als mogelijk aan het oog werden onttrokken. En zo ontstond gaandeweg het witte stadje.

Verhaal 11: Maasgouw in beeld

De mensen, monumenten en gebouwen en het landschap van Maasgouw zijn de afgelopen eeuwen op talloze wijzen vastgelegd: op schilderijen, kaarten, tekeningen, foto’s en video. 

Zo heeft het Streekmuseum Stevensweert en Ohé en Laak bijvoorbeeld een prachtige collectie aan historische kaarten van het eiland van de Maas en de vesting Stevensweert. Museum Thorn en de Thornse abdijkerk hebben diverse schilderijen en tekeningen van het historische Thorn en stiftdames in hun collectie. Het Maas Binnenvaart Museum beschikt over een mooie collectie oude scheepsmodellen.

Beelden van Maasgouws bekendste kunstenaar – Jan van Steffeswert – staan in diverse kerken en musea in Limburg (en daarbuiten). Maar hij is zeker niet de enige: gemeente Maasgouw heeft heel wat goede kunstenaars voortgebracht. Denk aan: Frans van den Berg, Ad Maas en Harrie van de Boel. En trok ook beroemde kunstenaars aan die er enige tijd verbleven hebben zoals Piet Wiegman en Karel Appel.