De begraafplaatsen van Linne en Maasbracht worden groener ingericht. Het ontwerp voor deze (groene) herinrichting is in overleg gegaan met een aantal belanghebbende partijen.

De herinrichting wordt in meerdere fases uitgevoerd. De uitvoering van de eerste fase is gepland voor 2023. Er wordt naar gestreefd de werkzaamheden voor het einde van 2023 af te ronden.

Hieronder is een korte uitleg te vinden over de eerste fase per begraafplaats.

Linne

Het perceel langs de Mergelweg zal worden afgescheiden van de begraafplaats door middel van een hekwerk met Taxushaag. Daarnaast wordt halfverharding langs de entree en het hoofdpad gedeeltelijk vervangen voor beplanting en wordt de verouderde beplanting vervangen. Hierbij blijven de bestaande berken behouden.

Maasbracht

De halfverharding op de oude begraafplaats (naast de kerk) wordt omgevormd naar een gazon met verschillende bomen, vaste plantenborders en een padenstructuur. Rondom de kerk zal de halfverharding plaatsmaken voor groenblijvende bodembedekkers.

Ontwerpen bekijken

De ontwerpen (met begeleidende brief) hangen op in de informatieborden bij de entrees van de begraafplaatsen. Ook liggen de ontwerpen van de begraafplaatsen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt deze ook hieronder downloaden. Let op dat dit grote bestanden zijn. Het duurt even voordat deze geladen zijn. 

Contact en downloads

Hieronder zijn de ontwerpen te downloaden. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer B. Loenders via b.loenders@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch via 0475 - 85 25 00.