Het geldende thuiswerkadvies is vanaf 3 november aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’. Hoe meer je thuis bent, des te belangrijker is het om voldoende bewust te ventileren en de binnenlucht schoon te houden. Bij voorkeur ventileer je continu, 24 uur per dag. Dus ook ‘s avonds, ‘s nachts en in de winter. Doe je dit niet? Dan kan dit gevolgen hebben voor de gezondheid. In dit bericht krijg je informatie en advies over hoe je het beste kunt ventileren en waarom dit zo essentieel is.

Slecht voor de gezondheid

In woningen waar te weinig geventileerd wordt, blijft ‘oude, vervuilde’ lucht hangen en komt er onvoldoende frisse lucht binnen. Hierdoor kan je last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid, dufheid en lage productiviteit. Ook bestaat er een verhoogde kans op allergieën en longziekten. De lucht in huis raakt onder andere vervuild door koken, douchen, klussen, roken, huisdieren en kaarsen. Ook mensen zelf verspreiden ziektekiemen en geur. Dit heeft allemaal invloed op het binnenklimaat van een woning.

Wat kan ik zelf doen?

Hieronder leggen we je uit wat je kunt doen voor een goed binnenklimaat in jouw woning.

  • Bewust ventileren: allereerst is het belangrijk om te weten hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit. Door het aanschaffen van een CO2-meter kan je veel bewuster sturen op een gezonde lucht binnenshuis. Deze CO2 meter waarschuwt op het moment dat het CO2-gehalte in de woning te hoog is. Het CO2-gehalte wordt uitgedrukt in PPM (Parts Per Milion). Te veel CO2 kan zorgen voor concentratieproblemen, hoofdpijn, vermoeidheid of problemen bij de ademhaling. Hoe lager het CO2-gehalte, hoe beter de binnenluchtkwaliteit. In een woning is een CO2-gehalte tussen de 800 en 1000 PPM aanvaardbaar. Als er structureel een CO2-gehalte aanwezig is boven de 1000 PPM, is het te adviseren om bewuster te ventileren of, indien nodig, extra ventilatievoorzieningen aan te brengen. Een CO2-meter meet ook direct het vochtigheidspercentage in de woning. Een te hoge luchtvochtigheid is tevens niet wenselijk.
  • Onderhoud: is jouw woning voorzien van mechanische- of balansventilatie? Laat dit systeem dan elke twee jaar onderhouden en maak de ventilatiekanalen en -roosters regelmatig schoon. Zo voorkom je dat de binnenlucht wordt vervuild door oude stofresten.
  • Ventilatievoorzieningen: welke ventilatievoorzieningen je het beste kunt treffen, is afhankelijk van jouw woonsituatie. Neem contact op met het Duurzaam Bouwloket om een plan van aanpak te maken. Onze adviseurs kunnen je meer vertellen over het aanbrengen van ventilatieroosters of het plaatsen van balansventilatie met warmteterugwinning (centraal of decentraal). 

Meer informatie

Op de website www.duurzaambouwloket.nl/maatregelen vindt u meer informatie over dit onderwerp.