Energie is een veelbesproken thema. De uitstoot van fossiele brandstoffen is één van de belangrijkste oorzaken van onze klimaatverandering. Daarom moeten we overgaan naar 'groene energie'. Dit noemen we de energietransitie. Hoe we meegaan met deze energietransitie leest u in het actieplan energietransitie. Hierin lichten we toe wat wij als gemeente doen om de klimaatdoelen te behalen. Ook zijn we deelnemer van de RES.

Energietransitie: wat is het?

De energietransitie betekent de overgang naar een nieuw energiesysteem, waarin duurzame energiebronnen als wind en zon een belangrijke rol spelen. Het is de bedoeling dat fossiele brandstoffen die nu nog veel worden gebruikt, zoals gas en steenkolen, zoveel mogelijk worden uitgefaseerd en uiteindelijk in 2050 niet meer nodig zijn. 

Wat gebeurt er nu al en wat gaan we doen?

In 2015 spraken 195 landen in Parijs met elkaar af om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Daarvoor moeten we de CO2-uitstoot sterk verminderen. Hiervoor hebben we lokale doelstellingen opgesteld om samen met onze inwoners en onze ondernemers naar toe te werken. Een van deze doelen is betaalbare en duurzame energie. Energie is op dit moment op alle niveaus, internationaal, nationaal en zeker ook gemeentelijk een belangrijk en zeer actueel thema. We bevinden ons in een energietransitie: de urgentie van anders omgaan met energie wordt erkend en er wordt nu vol op ingezet.

Daarom zetten we de aankomende jaren in op energiebesparing. Hoe we dat doen, beschrijven we in het actieplan energietransitie.

Regionale Energiestrategie (RES)

Gemeente Maasgouw vormt samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden maken we een Regionale Energie Strategie (RES).

Hierin onderzoeken we hoe we als regio:

  • Energie kunnen besparen zodat we minder op hoeven te wekken.
  • Duurzame elektriciteit kunnen opwekken.
  • Energie kunnen opslaan en transporteren.
  • Hoe we warmte verdelen.

Waarom een RES?

In 2019 heeft Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken dat onze CO2-uitstoot in 2030 de helft lager moet zijn dan in 1990. En in 2050 zelfs 95% lager. Dertig RES-regio’s in Nederland maken ieder een RES waarin staat welke bijdrage de regio daaraan gaat leveren. Gemeente Maasgouw valt onder regio Noord- en Midden-Limburg.

Regionale en lokale afspraken

De RES komt niet in plaats van ons eigen lokale beleid. De afspraken die wij in onze gemeente hebben gemaakt worden meegenomen in de RES. De RES versnelt het proces van verduurzaming in onze regio. Dit doet de RES door in een grote verband te kijken naar complexe grensoverschrijdende vraagstukken en daarbij gemeentes te ondersteunen. We delen kennis en bouwen een sterk netwerk waaruit samenwerkingen voor nu en voor de toekomst ontstaan.

Meer weten?

Op de website van RES Noord- en Midden-Limburg(externe link) vindt u meer informatie over de RES, veelgestelde vragen en belangrijke documenten.