Energie is een veelbesproken thema. De uitstoot van fossiele brandstoffen is één van de belangrijkste oorzaken van onze klimaatverandering. Daarom moeten we overgaan naar 'groene energie'. Dit noemen we de energietransitie. Hoe we meegaan met deze energietransitie leest u in het actieplan energietransitie. Hierin lichten we toe wat wij als gemeente doen om de klimaatdoelen te behalen.

Energietransitie: wat is het?

De energietransitie betekent de overgang naar een nieuw energiesysteem, waarin duurzame energiebronnen als wind en zon een belangrijke rol spelen. Het is de bedoeling dat fossiele brandstoffen die nu nog veel worden gebruikt, zoals gas en steenkolen, zoveel mogelijk worden uitgefaseerd en uiteindelijk in 2050 niet meer nodig zijn. 

Wat gebeurt er nu al en wat gaan we doen?

In 2015 spraken 195 landen in Parijs met elkaar af om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Daarvoor moeten we de CO2-uitstoot sterk verminderen. Hiervoor hebben we lokale doelstellingen opgesteld om samen met onze inwoners en onze ondernemers naar toe te werken. Een van deze doelen is betaalbare en duurzame energie. Energie is op dit moment op alle niveaus, internationaal, nationaal en zeker ook gemeentelijk een belangrijk en zeer actueel thema. We bevinden ons in een energietransitie: de urgentie van anders omgaan met energie wordt erkend en er wordt nu vol op ingezet.

Daarom zetten we de aankomende jaren in op energiebesparing. Hoe we dat willen bereiken, leest u in het actieplan energietransitie 2022/2023. Ook vindt u hier wat we de aankomende jaren gaan ondernemen samen met u. We passen het actieplan energietransitie elke twee jaar aan naar de ontwikkelingen die plaatsvinden, zo blijft het altijd actueel.