U kunt een uitkering van de gemeente krijgen als u ouder bent dan 55 jaar en stopt met uw werk als zelfstandige. Dit heet een IOAZ-uitkering. Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. U kunt de uitkering aanvragen als u moet stoppen als zelfstandige of uw eigen bedrijf verkoopt. U vraagt de uitkering aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

U kunt voor een IOAZ-uitkering  in aanmerking komen als u voldoet aan enkele voorwaarden:

 • u bent tussen de 55 en de pensioengerechtigde leeftijd en u gaat het bedrijf of beroep beëindigen;
 • u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt en u gaat uw bedrijf of beroep beëindigen vanwege arbeidsongeschiktheid;
 • u heeft de laatste drie jaar een eigen bedrijf of beroep uitgeoefend;
 • u heeft de zeven jaar daarvoor arbeid verricht in bedrijf en/of loondienst;
 • uw inkomen lag de laatste 3 jaar gemiddeld per jaar onder het sociale minimum;
 • uw inkomen uit het bedrijf blijft bij voortzetting naar verwachting onder het sociale minimum;
 • u dient de aanvraag in voor beëindiging van het bedrijf;
 • u beëindigt uw eigen bedrijf of beroep uiterlijk binnen 1,5 jaar na de aanvraag;
 • u kunt geen aanspraak maken op andere inkomensbronnen.

De sollicitatieplicht blijft (rekening houdend met uw mogelijkheden) voor u en uw eventuele partner (indien deze niet ouder is dan de pensioengerechtigde leeftijd) gelden, net als de inschrijving bij het UWV WERKbedrijf.

Wat moet ik doen?

U vraagt de IOAZ-uitkering aan door contact op te nemen met Servicecentrum MER via telefoonnummer 0475 - 25 59 50. Dien uw aanvraag in vóórdat u stopt als zelfstandige.

Wat moet ik meenemen?

Als u een afspraak heeft bij de gemeente neemt u het volgende mee:

 • identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner;
 • bewijs burgerservicenummers van u en uw eventuele partner;
 • bewijzen van inkomen van u en uw eventuele partner en kinderen;
 • bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en kinderen;
 • de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaren;
 • berekend vermogen (indien bekend);
 • berekende schuld;
 • andere gegevens over uw vermogen.
 • bankafschriften van de lopende rekeningen over de laatste 3 maanden van u en uw eventuele partner en kinderen;
 • bewijzen van uw arbeidsverleden;
 • eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen;
 • eventueel een echtscheidingsvonnis.

Hoeveel krijg ik?

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw inkomen, leeftijd en leefsituatie. Via Rijksoverheid(externe link) vindt u meer informatie over de bijstandsnormen.

Hoe gaat het verder?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.