Wat leuk dat u in het buitenland gaat trouwen. Het is belangrijk dat u daar kunt aantonen dat u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft met iemand anders. Dit doet u met een verklaring van huwelijksbevoegdheid.

Wat moet ik doen?

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is een internationaal document waarin staat dat u in het buitenland mag trouwen. Dit document is 6 maanden geldig en vraagt u aan bij uw eigen gemeente. Als u niet meer in Nederland woont, vraagt u dit aan bij de gemeente waar u het laatst stond ingeschreven.

Verder geldt:

  • als u als Nederlander in het buitenland woont, vraagt u bij een RNI-gemeente een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP);
  • woont u niet in Nederland en hebt u nooit in Nederland gewoond? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar u gaat trouwen.

Als u in het buitenland gaat trouwen, kunnen er verschillende documenten gevraagd worden. Welke dat zijn, verschilt per persoonlijke situatie en per land. Informeer daarom in het land zelf wat u precies nodig heeft om daar te kunnen trouwen. Bent u in het buitenland getrouwd? Registreer dan uw huwelijk bij uw eigen gemeente. 

Maak direct een afspraak

Wat kost het?

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 25,10 (2022).

Wat moet ik meenemen?

Voor het aanvragen van een verklaring van huwelijksbevoegdheid heeft u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner;
  • de gemeente kan vragen om de volgende documenten van u en uw partner;
  • een recent afschrift van de geboorteakte;
  • als u eerder getrouwd bent geweest: een echtscheidingsakte of overlijdensakte;
  • als u of uw partner in het buitenland woont: een bewijs uit dat land met daarop uw woonplaats, nationaliteit en burgerlijke staat.

Buitenlandse akten of andere buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler. Soms moet u buitenlandse akten laten legaliseren in het land van herkomst. Vraag dit na bij de gemeente.

Goed om te weten

Als u getrouwd bent in het buitenland moet u uw huwelijk in Nederland laten registreren bij de gemeente waar u ingeschreven bent. Niet elk huwelijk dat gesloten is in het buitenland is geldig in Nederland. Voor het registreren van de buitenlandse akte moet dit een originele akte zijn  in het Nederlands, Duits, Engels of Franse taal. Zo niet, dan moet u deze laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland. De huwelijksakte moet voorzien zijn van een legalisatie of apostillestempel.

Meer informatie over trouwen in het buitenland vindt u op de website van Rijksoverheid.

Bent u tevreden over deze pagina?