Op de Dorpstraat in Beegden is een tijdelijke afzetting ingesteld. Dit is een verkeersproef die in de maanden mei en juni wordt uitgevoerd. Het doel hiervan is om de gemiddelde snelheid te verlagen. In juli vindt de evaluatie plaats. Inwoners uit de directe omgeving worden dan gevraagd hun bevindingen te delen.

Discussie

De Dorpstraat is vaker het punt van discussie geweest. Er zijn al maatregelen genomen om de veiligheid en vriendelijkheid van deze straat te verbeteren. Door inwoners wordt aangegeven dat fietsen op de Dorpstraat niet fijn is en er soms over de stoep gereden wordt in de Kruisstraat. Daarnaast zou de gemiddelde snelheid te hoog zijn.

Constatering

Er zijn metingen uitgevoerd rondom de snelheid. Die bevestigen dat de gemiddelde snelheid net onder de 40km/u ligt, terwijl 30 km/u is toegestaan. Er zijn zelfs enkele uitschieters tot bijna 60 km/u in de nachtelijke uren. Het is lastig om de weg nog heel anders in te richten om dit te kunnen verlagen. Zowel de Kruisstraat als de Dorpstraat zijn zó ingericht dat veel harder dan 30km/u rijden onverantwoordelijk is van de bestuurder. En verder vernauwen/aanpassen onverantwoordelijk zou zijn.

Proef

Als proef zijn er dranghekken geplaatst op de Dorpstraat. Hiermee moet de gemiddelde snelheid verder verlaagd (kunnen) worden. De proef vindt plaats in mei en juni. Daarna kijken we of de gemiddelde snelheid ook echt omlaag is gegaan.

Feedback van omwonenden

We vinden het belangrijk om van omwonenden te horen hoe zij deze proef ervaren. Merkt u verschil of heeft u er last van? Of heeft u een andere oplossing? Wij horen dit graag! Stuur ons in juni uw feedback per mail. Dit kan naar VerkeerVervoer@gemeentemaasgouw.nl met als onderwerp ‘Proef Dorpstraat Beegden’. Uw reactie is anoniem. Wel horen we graag of u omwonende bent. 

Ook als u geen verschil merkt of het juist prettig vindt, horen we dit graag.

Vervolg

Als blijkt dat de proef succesvol is, dan wordt onderzocht of de tijdelijke afzetting permanent kan worden. Als blijkt dat er geen meetbaar verschil is in de gemiddelde snelheid of als veel bewoners de tijdelijke inrichting als onprettig ervaren, dan zal het advies zijn om terug te gaan naar de oude situatie.