De Akkerwal in Thorn wordt in 2024 gereconstrueerd op het gebied van riolering en verharding. Dit project is nog in de ontwerpfase. Hieronder een korte toelichting van het project en de huidige status.

Betrokkenheid van inwoners

Op 14 september vond de eerste inloopbijeenkomst plaats voor omwonenden. Naar aanleiding hiervan hebben we een aantal opmerkingen ontvangen. Bedankt hiervoor! Deze opmerkingen zijn, waar mogelijk, verwerkt in het voorlopige ontwerp. In dit ontwerp zijn ook de wettelijke eisen (rondom verkeer) meegenomen. 

Tijdens de vervolginformatieavond op 28 november werd het ontwerp gepresenteerd door ingenieursbureau RA+. Omwonenden konden daar weer op reageren. Daarna zal het bureau een definitief ontwerp maken. Kon u er niet bij zijn en wilt u wel suggesties doorgeven? Of was u erbij en wilt u nog iets laten weten? Dat kan  schriftelijk aan Jack Erdmann. Dat mag per e-mail of per post.

Wat gaat er gebeuren?

In de rijweg wordt een een riool aangebracht om het regenwater af te koppelen. De huidige twee rioolbuizen (gemengd stelsel) wordt vervangen door één rioolbuis in de rijweg. De huidige keibestrating wordt vervolgens weer teruggelegd, waarbij we zorgen voor een betere afwatering, een beter afschot en meer comfort in de rijweg. De werkzaamheden zijn gepland in het najaar van 2024.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u die stellen aan Jack Erdmann. Dat kan via j.erdmann@gemeentemaasgouw.nl. U kunt ook bellen naar 0475 - 85 25 00.