Dinsdag 31 oktober starten de rooiwerkzaamheden aan de Panheeldersteeg, Weijersweg en Erkesteeg te Thorn. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. In 2023 worden de bomen verwijderd en begin 2024 worden de nieuwe bomen geplant.

Fasering

De wegen worden in gedeeltes afgesloten voor alle weggebruikers. Dit betekent dat ook fietsers en voetgangers geen gebruik kunnen maken van de afgesloten weggedeeltes in verband met het waarborgen van ieders veiligheid.

De werkzaamheden kennen de volgende fases:

  • Fase 1: Verwijderen bomen en stobben;
  • Fase 2: Voorbereiden groeiplaatsen van nieuwe bomen;
  • Fase 3: Aanplanten nieuwe bomen.

In de tekening hieronder is aangegeven welke weggedeeltes apart en in welke volgorde worden afgesloten. Elk weggedeelte wordt drie keer afgesloten, voor iedere fase één keer.

werkzaamheden kappen bomen

Duur van de werkzaamheden

Naar verwachting duren fase 1 en fase 2 in totaal 4 weken. In deze 4 weken worden alle weggedeeltes in totaal twee keer afgesloten. In 2024 worden de nieuwe bomen aangeplant. Hiervoor worden alle weggedeeltes nog één keer afgesloten.

Om de uitvoering van de werkzaamheden zo veilig en snel mogelijk te laten verlopen vragen wij u om niet naar de werkzaamheden te komen kijken.

Vragen?

Voor vragen over bovengenoemde werkzaamheden en fasering kunt u contact opnemen met dhr. P. Derix via p.derix@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch via 0475 – 85 25 00.