Op donderdag 21 juli hebben 10 statushouders succesvol het leer-werktraject bij de Kledingbank afgerond. Als Global Goals gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. De deelnemers hebben onder begeleiding van werkcoach, Anne Lewerissa, een jaar lang werkervaring op kunnen doen. De werkzaamheden waren onder andere het sorteren van kleding en het meehelpen bij de kledingdagen. Op de werkvloer werd Nederlands gesproken. Dit was onderdeel van het traject ‘taal op de werkvloer’. De taallessen waren gericht op de taal die relevant is voor de werknemer op de werkvloer, denk hierbij aan thema’s als  kennismaken op je werk en veilig werken. 

Werkcoach Anne Lewerissa: ‘het was een leuke en gemotiveerde groep om te mogen begeleiden. Ik ben trots op de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt. Je zag het zelfvertrouwen groeien. Ook was het mooi om te zien hoe de groep naar elkaar toe groeide en ook buiten het werk elkaar is blijven helpen.’

Certificaat en praktijkverklaring

Iedereen ontving, in het bijzijn van wethouder Carla Peters, een taalcertificaat en een document met daarin de behaalde persoonlijke leerdoelen en successen. Daarnaast behaalden een aantal deelnemers een praktijkverklaring. De praktijkverklaring maakt het in de praktijk geleerde inzichtelijk. Doordat de praktijkverklaring in mbo-taal is opgesteld, wordt deze herkend door zowel bedrijven, brancheorganisaties en mbo -instellingen en biedt deze meerwaarde op de arbeidsmarkt. Wethouder Carla Peters: ‘ In de groep zit veel kwaliteit en talent. Het is mooi om te zien hoe dit werk-leertraject een bijdrage levert in de persoonlijke groei en de kansen op de arbeidsmarkt. Met deze energie en dynamiek gaat het zeker lukken om mooie vervolgstappen te maken voor de toekomst.’

Toekomstplannen

Zeven deelnemers hebben een baan gevonden en gaan aan de slag bij een nieuwe werkgever. Een persoon gaat een voltijd Mbo-opleiding volgen en twee deelnemers starten met een nieuw leer-werktraject binnen de Kledingbank.

Global Goals kledingbank

Global Goals

Global Goals 15: eerlijk werk en economische groei

Global Goals zijn wereldwijde doelen om van de wereld een betere plek te maken. In Maasgouw werken we aan een gezonde en groene leefomgeving, waarin inwoners en ondernemers kansen krijgen en iedereen mee kan doen. Eerlijk werk en economische groei is één van de Global Goals doelstellingen. Het  project bij de kledingbank draagt hieraan bij.

In september start een nieuwe groep statushouders met dit taal- en werkervaringstraject. We zijn enthousiast over de persoonlijke groei van onze inwoners en het versterken van onze regio met de inzet van deze trajecten.