In juni 2022 zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van de dorpskern Stevensweert gestart. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van deze werkzaamheden. Ze duren tot mei 2023.

Wat gaat er gebeuren?

Samen met de buurt is een nieuwe betere inrichting voor de Oude Kern van Stevensweert ontworpen die vanaf 20 juni 2022 gerealiseerd wordt. We leggen onder andere een nieuw regenwaterriool aan en vervangen/vernieuwen een gedeelte van het bestaande vuilwaterriool. Een duurzaam onderdeel in het plan is het afkoppelen van het regenwater, zowel het openbare gedeelte als het particuliere gedeelte. De bestaande verhardingen worden opgebroken en grotendeels hergebruikt in de nieuwe situatie om de historie van de kern te behouden.

We zijn in juni 2022 gestart met de werkzaamheden. In mei 2023 wordt het werk afgerond. De planning is hieronder te vinden. 

Veelgestelde vragen 

Hieronder zijn een aantal vragen en antwoorden te vinden over de werkzaamheden.

Wat zijn de werktijden?

Onze standaardwerktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7:30 – 16:30 uur. Het kan voorkomen dat we in de avond of in het weekend aan het werk zijn.

Hoe kan ik mijn woning/bedrijf bereiken?

U kunt altijd te voet uw woning of uw bedrijf bereiken. Met ondernemers maakt de aannemer een afspraak om maatwerk aan te bieden.

Waar kan ik parkeren tijdens de werkzaamheden?

Tijdens onze werkzaamheden is het niet mogelijk om uw voertuig voor uw woning of op uw oprit te parkeren. U kunt tijdens de werkzaamheden uw voertuig parkeren in de omliggende straten/pleinen.

Wat wordt er bedoeld met ‘’afkoppelen van regenwater’’ en wat betekent dit voor mij?

Het afkoppelen van het regenwater heeft veel voordelen. Zo is er minder kans op wateroverlast tijdens hevige regen, het vervuilde water is makkelijker te zuiveren en dit bespaart geld, het regenwater wordt
langer vastgehouden in de grond en zo wordt verdroging tegengegaan. Afkoppelen van regenwater betekent dat het regenwater niet meer het riool instroomt.

Om dit te kunnen doen, zijn er twee opties:
1. U koppelt niet af.
2. Uw regenpijp blijft intact. Wij plaatsen een speciaal T-stuk waardoor het water uit de regenpijp stroomt en de beluchting van de regenpijp blijft gehandhaafd. U mag altijd zelf beslissen of u wilt afkoppelen. Dit  is niet verplicht. Wij raden u wel aan om af te koppelen aangezien het tijdens dit project geen extra kosten voor u met zich meebrengt. Wij komen nog bij u langs om te vragen of u wilt afkoppelen en wat de situatie bij uw woning is.

Hoe wordt het afval opgehaald?

Tijdens de werkzaamheden kan ook afvalinzamelaar RD Maasland de straat niet inrijden. Wij verzoeken u om uw afvalcontainer(s) en plastic op de bij u bekende inzameldag vóór 07:30 uur aan de weg te zetten. Wij zetten uw container weer terug zodra hij leeg gemaakt is. Zorgt u ervoor dat uw huisnummer duidelijk zichtbaar is op uw afvalcontainer? 

Ook uw oud papier kunt u op de bij u bekende inzameldag (zaterdag) vóór 7.30 uur aan de rand van het werkvak zetten. Wij zorgen ervoor dat de vuilophaaldienst  geïnformeerd is.

Hoe zorgen jullie ervoor dat de omgeving schoon en veilig blijft?

Wij zetten tijdens het hele werk een buurtconciërge in. De buurtconciërge zorgt ervoor dat eventueel scheefliggende loopschotten weer recht gelegd worden. In de winter maakt onze buurtconciërge de loopschotten sneeuw- en ijsvrij.

Kan ik nog steeds naar de kerk, het museum, het trefcentrum en horeca?

Ja dat kan. Indien wij aan het werk zijn rondom het Jan van Steffeswertplein, zorgen wij voor een doorgang door middel van loopschotten. U kunt uw voertuig in de omliggende straten/pleinen parkeren.

Hoe kan ik het beste mijn pakketten ontvangen?

Wij raden u aan om tijdens de werkzaamheden voor uw woning uw pakket te laten versturen naar een
pakketpunt. Het kan voorkomen dat de bezorger uw straat niet in kan rijden.

Tijdlijn

U vindt hier de tijdlijn. De einddatum is bij benadering. Door onvoorziene omstandigheden kan dit helaas altijd uitlopen. Het project bestaat uit 2 fases. De eerste fase is al gestart in 2021. In mei 2023 worden de werkzaamheden afgerond.

Hieronder zijn de onderdelen te vinden. Achter elk onderdeel staat de te verwachten einddatum.

 • Een groen bolletje betekent dat dit onderdeel is afgerond.
 • Een blauw bolletje betekent dat hier momenteel aan gewerkt wordt.
 • Een grijs bolletje betekent dat dit nog niet is gestart.
 1. Afgerond: Voorbereiding bouwwerkzaamheden (vanaf 24 mei) -

  In het voorjaar heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Gemeente Maasgouw heeft het werk gegund aan aannemer BLM Wegenbouw B.V. uit Wessem.

  Ter voorbereiding op de werkzaamheden voert aannemer BLM Wegenbouw in mei/juni een aantal voorbereidende werkzaamheden uit. Het kan daarom gebeuren dat u BLM nu al tegenkomt in Stevensweert.

 2. Afgerond: Vervanging gasleiding (door Enexis) -

  Van week 15 tot medio juni 2022 worden er in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd te Stevensweert, waarbij de oude gasleidingen worden vervangen(externe link).

  Het gasleidingnet in Stevensweert is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

 3. Afgerond: Rulkenstraat, Singelstraat West en Contelmostraat -

  We starten met de werkzaamheden op maandag 20 juni aan de Rulkenstraat, Singelstraat West en Contelmostraat. We leggen een regenwaterriool aan in de Rulkenstraat. De huidige riolering in de Singelstraat West en Contelmostraat blijft gehandhaafd. Deze straten krijgen een nieuwe wegverharding. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 2 maanden. Dit is altijd afhankelijk van het weer en van onvoorziene omstandigheden.

 4. Afgerond: Markt -

  Na de kermis in begin september zijn wij gestart op de Markt. De werkzaamheden hebben in totaal 3 maanden in beslag genomen. Ondertussen is de Markt klaar.

 5. Afgerond: Jan van Steffeswertplein -

  Nadat de werkzaamheden op de Markt zijn afgerond, zijn wij gestart met de werkzaamheden aan het Jan van Steffeswertplein. Deze werkzaamheden hebben iets langer geduurd dan verwacht vanwege de sneeuw.

 6. Afgerond: Jan van Steffeswertplein en Maaspoort -

  Het Jan van Steffeswertplein hebben we in twee delen gesplist. Nadat het plein ter hoogte van het protestantse kerkje gereed was, zijn wij gestart met het gedeelte voor het Museum en de Kerk en de Maaspoort.

 7. Nog te doen: Molenstraat-Zuid -

  Uiteindelijk volgt het laatste gedeelte van de Molenstraat Zuid. Begin maart zijn wij gestart met de werkzaamheden aan de Molenstraat. In mei 2023 worden alle werkzaamheden afgerond.

Vragen?

Praktische vragen of klachten over de werkzaamheden stelt u aan omgevingsmanager Nona Hendrix  van BLM Wegenbouw via 06-58984170 of u mailt naar n.hendrix@blmwegenbouw.nl.

Vragen voor de gemeente stelt u aan Luc Graus. Dit kan via het algemene nummer.

Hoe blijf ik op de hoogte van de werkzaamheden?

De gemeente en BLM Wegenbouw houden u op de hoogte over de werkzaamheden: