Het energielandschap verandert. Vroeger werd met grote centrales op een beperkt aantal locaties in Nederland elektriciteit geproduceerd. Nu verschijnen op steeds meer plaatsen windparken, zonneweides en kleinere centrales. Huishoudens en bedrijven leggen zonnepanelen op het dak. Van slechts consument worden ze ook producent van elektriciteit. 

De energietransitie raakt ons allemaal. De centrale vraag daarbij is hoe wij het toekomstige energielandschap gaan inrichten. Onderdeel van dat energielandschap is het terrein in Maasbracht waarop de Clauscentrale staat en het naastgelegen terrein met de schakelstations en hoogspanningsverbindingen van Tennet.

Onderzoek toekomst

Hoe de toekomst van de Clauscentrale er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Provincie Limburg, gemeente Maasgouw en RWE willen daarom, samen met omwonenden en andere belanghebbenden, onderzoek doen naar het toekomstperspectief van dit gebied. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. De onderzoeksvraag is de volgende: Ontwikkel meerdere scenario’s voor de toekomst van het Clauscentrale gebied en haar directe omgeving en destilleer daaruit in nauwe samenspraak met de opdrachtgevers een waarschijnlijk en richtinggevend toekomstperspectief. 

Strategisch adviesbureau PosadMaxwan gaat het onderzoek uitvoeren en ook de consultaties van omwonenden en andere belanghebbenden organiseren. Voor dit laatste heeft Posad gekozen om het communicatie- en participatiebureau EMMA in de arm te nemen. De participatie krijgt bijvoorbeeld vorm in (straat)interviews, online besprekingen of fysieke bijeenkomsten waarbij deelnemers naar hun ideeën voor de toekomst van het gebied wordt gevraagd. 

Rapport met toekomstscenario's

Het onderzoek moet eind 2023 resulteren in een rapport met een aantal toekomstscenario’s voor de lange termijn. Ieder scenario schetst een richting waarin het terrein zich kan ontwikkelen, waarbij het een grote uitdaging is om die ontwikkeling in samenhang te zien met de ontwikkelingen van omliggende gebieden.

Voortgang onderzoek

Het komende jaar informeren wij u over de voortgang van dit onderzoek. Tijdens de verschillende fases kunt u uw ideeën over de toekomst van de Clauscentrale kenbaar maken. Wij horen namelijk erg graag uw mening en opvattingen. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar Clauscentrale@emma.nl.